လြတ္လပ္စြာတရားစီရင္ေရးကုိ အေႏွာက္အယွက္ျပဳၾကသူမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/07/2014 08:27:00 AMျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ရဲစခန္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ရဲစခန္းလုပ္ငန္း ေဆာင္တာ မ်ားကုိ အသီးသီးလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေဒသခံမ်ားထဲမွ တစ္ဦးသို႔မဟုတ္ သုံးေလးဦးခန္႔မွ ရဲစခန္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို မ်က္ေစ့ေဒါက္ေထာက္ၾကည့္၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးျပႆနာရွာေလ့/ တုိင္ၾကားေလ့ ရွိၾက ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ သမၼတႀကီးမွ အစ အထက္ဌာနအသီးသီးဆီသုိ႔ တုိင္စာတစ္မ်ဳိး၊ ပစ္စာတစ္ဖုံ၊ ဖုန္းႏွင့္တစ္သြယ္ တုိင္ၾကားေလ့ရွိပါသည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္မွာလည္း နစ္နာသူကုိယ္တုိင္မဟုတ္ဘဲ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွေန၍ ဒိုင္ခံတုိင္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ အေစာပုိင္းတြင္ေတာ့ မွန္မွန္ကန္ကန္တုိင္ၾကား သည္လည္း ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ အထက္လူႀကီးမ်ားမွ တုိင္ၾကားခံရသူ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား အမ်ဳိးမ်ဳိးအေရးယူလ်က္ရွိသျဖင့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ေတာ့ မွန္မွန္မမွန္မွန္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အဆင္မေျပေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား တုိင္ၾကားၾကပါသည္။ တိုင္ၾကားခံရသူရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ကား တုိင္ၾကားခ်က္ မွန္မွန္ မမွန္မွန္ ရဲစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူခံရပါသည္။ အတုိင္ခံရလ်င္ပင္ အထက္လူႀကီးမ်ားမွ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမျပဳေတာ့ပဲ တုိင္ၾကားခံရသူရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား အေရးယူပါ ေတာ့သည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေစေသာ္လည္း စစ္ေဆးသူရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ ၎တုိ႔ဘက္ျပန္ပတ္မည္စုိးသျဖင့္ တုိင္ၾကားခံရသူအား တုိင္ၾကားခ်က္မွားေသာ္လည္း မွန္သေယာင္ျပဳကာ အေရးယူရန္ မွတ္ခ်က္ျပဳ တင္ျပၾကပါသည္။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ တုိင္ၾကားသူအရပ္သားမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားထက္ပင္ အေရးပါအရာေရာက္အာဏာ ရွိေနသည့္အျပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ ၎အရပ္သားအား မိမိအထက္လူႀကီးတစ္ဦးပမာ ရုိေသစြာ ဆက္ဆံရေလ့ရွိပါသည္။ အဆုိပါ အရပ္သားစိတ္မညုိညင္ေအာင္ ေနၾကရပါသည္။ အႏွီအရပ္သားကလည္း အရပ္ထဲတြင္ ၎ကုိ ရဲမ်ားမွ ေၾကာက္ေနရေၾကာင္း၊ ၎လုပ္သျဖင့္ ရဲဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ျပဳတ္သြားၿပီ၊ ေထာင္က်သြားၿပီစျဖင့္ ၀ါၾကြားေလ့ရွိပါသည္။ အခ်ဳိ႕ဆုိလွ်င္ တုိင္ၾကားေလ့ရွိသူအရပ္သားမ်ားအား မတုိင္ေစရန္ လိုင္းေၾကးသေဘာမ်ဳိးပင္ ေပးေနရေလ့ရွိပါသည္။

ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ရဲစခန္းမ်ားသည္ ေလာင္းကစားသမားဒိုင္စေသာ ဒုစရုိက္သမားမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္း ရွင္းရွင္းေနေသာ စခန္း တစ္ခုမွ မရွိပါ။ ျငင္းခ်က္ထုတ္ပါက အဆုိပါစခန္း ဘယ္ပိုက္ဆံနဲ႔ အလုပ္လုပ္ သလည္းဟု ေမးရုံသာရွိသည္။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ထုတ္ေပးျခင္းမရွိေသာ ရဲစခန္းလုပ္ငန္းသုံးေငြမ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာမ်ားမွ လာသနည္း။ ရွင္းပါသည္။ ဒုစရုိက္လုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ စီးဆင္းလာေသာ ေငြေၾကးမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕တစ္ခုလုံးတြင္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနပါသည္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၊ ရဲခ်ဳပ္၊ တုိင္း/ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး တုိ႔သည္ လာဘ္လာဘ မယူေစရန္၊ ဒုစရုိက္သမားမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းေနရန္ စာအမ်ဳိးမ်ဳိး ထုတ္ဆင့္ညႊန္ၾကားေလ့ရွိေသာ္လည္း အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ စခန္းအသီးသီးမွ ၎တုိ႔အိမ္သုိ႔ ေပးပုိ႔လာေသာ ဂါရ၀အမည္ခံ လက္ေဆာင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျငင္းပယ္လုိက္သည္ ဟူေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး တစ္စြန္းတစ္စ ပင္မၾကားမိခဲ့ဖူးပါ။ ရဲစခန္းမ်ား စစ္ေဆးရာတြင္လည္း ရဲစခန္းသာယာလွပေရး သုံးစဲြရေသာ ေငြေၾကး၊ ဧည့္ခံစရိတ္တုိ႔အား ျပန္လည္ ထုတ္ေပးျခင္းမ်ဳိးမရွိသည့္အျပင္ အဆုိပါစစ္ေဆးသူ အထက္လူႀကီးျပန္သြားပါက ဂါရ၀စာအိတ္မပါပါက အႏွီစခန္းမွဴးအိပ္ယာလိပ္ျပင္ ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ရဲစခန္းကုန္က်စရိတ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ထုတ္မေပးသျဖင့္ ရဲစခန္းအသီးသီးသည္ ဒုစရုိက္သမားမ်ားႏွင့္ မခ်စ္ေသာ္ လည္း ေအာင့္ကာနမ္းေနရကာ ေလာင္းကစားေလာကႀကီး အဓြန္႔ရွည္ေနေစပါသည္။ ဆီကုိင္ေသာသူ ဆီေပ၏ ဆုိေသာစကားလုိ ဒုစရုိက္သမားမ်ားထံမွ ရရွိေငြမ်ားမွာ ရဲစခန္းကုန္က်စရိတ္ထက္ပင္ အမ်ားႀကီးပုိပါသည္။ ပိုေငြသည္ကား အိမ္သူသက္ထားဇနီးမယားႏွင့္ အထက္ၿမိဳ႕နယ္မွဴး၊ ခရုိင္မွဴး၊ တုိင္းတပ္ဖြဲ႕မွဴး၊ ရဲခ်ဳပ္၊ ၀န္ႀကီးအဆင့္အဆင့္အတြက္ ဂါရ၀ေၾကးပင္ျဖစ္ေပသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ဒုစရုိက္သမားမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းေနၾကေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္ကုိ သိရွိေနေသာ အရပ္သားမ်ားမွ ၎တုိ႔ႏွင့္ အဆင္မေျပေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္တုိင္ၾကားေလ့ရွိပါသည္။ ရဲလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း တုိင္ၾကားခံရပါက အဆုိပါရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္အား စစ္ေဆးအေရးယူပါေတာ့သည္။ အတုိင္ခံရသည္ကပင္ အျပစ္တစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။ မဟုတ္မမွန္လီဆည္တုိင္ၾကားေသာ အရပ္သားအား အေရးယူျခင္းမျပဳဘဲ တုိင္ၾကားခံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား အေရးယူသည္မွာ ယေန႔ေခတ္စားေနေသာ ဒီမုိကေရစီ လူ႕အခြင့္အေရးကုိ အင္မတန္ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတုိ႔အေနအစားပ်က္မည္စုိးသျဖင့္ တုိင္ၾကားေလ့ရွိသူအရပ္သားအား အလိုက္အထုိက္ဆက္ဆံ ေနရေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကား မိမိတုိ႔အထက္လူႀကီးလည္းေၾကာက္ရ၊ အရပ္သားလည္းေၾကာက္ရႏွင့္ က်ီးလန္႔စာစားေနရေသာ ဘ၀ကုိ ႀကဳံေတြ႕ေနရပါသည္။

ဆႏၵာဂတိ၊ ေဒါသဂတိ၊ ဘယာဂတိ၊ ေမာဟဂတိ ဟူေသာ အဂတိတရားေလးပါးကုိ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ေရးအတြက္သာမက တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ ကင္းရွင္းသင့္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဟုတ္ဟုတ္မဟုတ္ဟုတ္ တုိင္ၾကားေလ့ရွိေသာ သူမ်ားႏွင့္ မွန္မွန္ မမွန္မွန္ မင္းသာခံဟု သတ္မွတ္ေသာ အထက္လူႀကီးမ်ားေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အမ်ားစုမွာ ဘယာဂတိဟူေသာ အဂတိတရားကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနရေလေတာ့သည္။

BY THIT HTOO LWIN