ျမန္မာ့အဖုိးတန္ဝါးမ်ားကုိ စနစ္တက်ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက မၾကာမီေပ်ာက္ကြယ္ႏုိင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/06/2014 07:01:00 PM


Thursday, February 6, 2014

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အထက္ ပုိင္းသည္ သစ္ေတာ၊ ဝါးေတာမ်ား ေပါမ်ားရာေဒသျဖစ္ရာ သစ္ခုတ္သူ၊ ဝါးခုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳရာအလုပ္အကုိင္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ လည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိန္းသိမ္းမႈမျပဳႏုိင္လွ်င္
ေတာေတာင္ မ်ားမၾကာမီ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္ ေၾကာင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ စိတ္ဝင္စားသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

သစ္ေတြကုိေတာ့ ေဒသခံေတြ ခုတ္တာနည္းပါတယ္။ မခုတ္ဖူး လုိ႔ေတာ့ မေျပာပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကုမၸဏီေတြခုတ္တာက တစ္ရက္ ကုိ တန္ေပါင္းမ်ားစြာခုတ္ေနတာပါ။ ဟုိအရင္တုန္းကဆုိ ဒီေတာထဲမွာ လူႏွစ္ေယာက္ဖက္သစ္ပင္ေတြ ဆုိရင္ ေရတြက္လုိ႔ေတာင္ မကုန္ ႏုိင္ပါဘူး။ ခုေတာ့ ဒီလုိသစ္ပင္မ်ဳိး မရွိသေလာက္ရွားသြားပါၿပီ။ ဝါး ေတြဆုိလဲ တစ္ရက္တစ္ရက္ကုိ ကားနဲ႔တုိက္ေနၾကတာမနည္းမေနာ ပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး ခ်င္းတြင္းျမစ္ အတုိင္းဝါးေဖာင္ေတြဖြဲ႕ၿပီး ေအာက္ ပုိင္းေဒသေတြကုိ ပုိ႔ေပးေနၾကတာ ဝါးေဖာင္တစ္ေဖာင္ကုိ ဝါးလုံးေရ သိန္းဂဏန္း
ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွိပါ တယ္''ဟု ကေလးေဒသခံတစ္ဦး ကေျပာသည္။

ကမၻာ့ပညာရွင္ ႀကီးမ်ားက ဝါးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝါးမ်ဳိးစိတ္ေပါင္း
တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိသည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားၾက သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဝါးမ်ဳိးေပါင္း ၁ဝဝေက်ာ္ရွိၿပီး မ်ဳိးကြဲ ၁၈မ်ဳိးရွိ သည္။ ထုိသုိ႔တန္ဖုိးရွိလွေသာ ဝါး မ်ားကုိ ဝုိင္းဝန္းထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား က ေျပာၾကသည္။

The Union Daily