လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာသင္႐ိုး ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေလွ်ာ့ခ်မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/06/2014 12:34:00 PM




06-02-2014

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေလ့လာသင့္သည့္ ပမာဏထက္ မ်ားျပားေနေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ အေျခခံပညာအဆင့္ သင္႐ိုး မာတိကာမ်ားကို ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေလွ်ာ့ခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၈) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမင့္ၾကည္၏ အေျခခံပညာအဆင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္႐ိုးေျပာင္းလဲရန္ ရွိမရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ သင္႐ိုးညြန္းတမ္းမ်ားသည္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ေလ့လာသင့္သည့္ ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ေနေသာေၾကာင့္ သင္႐ိုးမ်ားကို မူလတန္း အဆင့္တြင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အလယ္တန္း အဆင့္တြင္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အထက္တန္း အဆင့္တြင္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“နည္းနည္းသင္၊ မ်ားမ်ားေလ့လာ သေဘာတရား အေျခခံၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာ သင္ယူႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ အရည္အေသြးရွိတဲ့ သင္ခန္းစာမ်ား ပါဝင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံ အမ်ားစုမွာ သင္ၾကားေရးထက္ ေလ့လာေရးကို ပိုမိုအားေပးၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ေတြးေခၚမႈ စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးလ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ၂၁ ရာစု ပညာေရးတြင္ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမင့္ၾကည္က သုံးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

“ေလ့လာမႈကို အားေပးမယ္ဆိုရင္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းေတြ မ်ားမ်ားသုံးဖို႔ အတြက္ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းေတြမွာေတာင္ လုပ္ႏိုင္ေသးတာပဲ၊ ေျပာင္းလဲမႈကို တကယ္လုပ္ခ်င္ရင္ အစိုးရ ေက်ာင္းေတြမွာလည္း လုပ္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ၎က ေထာက္ျပသည္။

အေျခခံပညာ အဆင့္တြင္ ဘာသာရပ္အလိုက္ သင္႐ိုး မာတိကာမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေရးဆြဲထားေသာ ေက်ာင္းသုံး စာအုပ္မ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ကာ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲ သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ကာ မူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဘာသာရပ္ကို ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

The Voice Daily, 4.2.2014