ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေခ်းေငြ လက္က်န္စာရင္းမ်ား ကြဲလြဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/06/2014 10:56:00 PMေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅

၂၀၁၂ -၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ အရအသုံးစာရင္းမ်ား တင္ျပရာတြင္ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေခ်းေငြလက္က်န္ စာရင္းမ်ား ကြဲလြဲေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ေငြစာရင္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပလိုက္သည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြ ရသုံးမွန္းေခ် ေငြစာရင္းတြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဖာ္ျပထားမႈ မရွိျခင္း၊ စာရင္းေခါင္းစဥ္ မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပျခင္း၊ ေလ်ာ့နည္း ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရမည့္ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမႈ မရွိျခင္း စသည္တို႔ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္တိုး (ျပည္သူ႔လႊတ္ ကိုယ္စားလွယ္) က ေကာ္မတီႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ ေျပာဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိမႈတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ ေငြေၾကးကို အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္သည္ဟု ယူဆ၍ မရေသာေၾကာင့္ ဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ သတိေပးမည့္ အေျခအေနရွိမည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးသူရိန္ေဇာ္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္) က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။
“ဟိုအရင္တုန္းက မရဖူးတဲ့ ေခ်းေငြေတြကို သုံးရတဲ့အခါမွာ စာရင္းဇယား ျပန္ျပေတာ့ လြဲေနတာေတြ ျဖစ္မွာပါ။ ျပန္ၿပီးစိစစ္ တင္ျပလို႔ေတာ့ ရပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚလာမႈေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ သာမန္ရေငြ၊ အသုံးစရိတ္၊ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္မ်ားကို ေပၚလြင္ေအာင္ ေဖာ္ျပၿပီး ဌာနအလိုက္ စိစစ္သူအဆင့္ဆင့္က အေလးထား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးမွ တင္ျပေျပာဆိုထားသည္။

ထို႔အျပင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ပိုလွ်ံေငြမ်ား ရွိပါက ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အပ္ႏွံသြားရန္ သက္ဆိုင္ရာက ညြန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီး ရသုံးစာရင္းမ်ား၊ ျဖည့္စြက္ ေတာင္းခံေငြမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းမ်ားကို ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မကုန္မီ တင္ျပရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာ တင္ျပခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ျပည္ပေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃,၀၉၅ ဒသမ ၅၅၈ သန္း ရရွိထားၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁,၅၉၀ ဒသမ ၅၈၃ သန္းကို ထုတ္ယူသုံးစြဲထားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။

The Voice Weekly