စက္ခ်ဳိ႕ယြင္းေနေသာ ဆီတင္ သေဘၤာမွ တြန္းသေဘၤာျဖင့္ တြဲ၍ထြက္ခြာစဥ္ နစ္ျမဳပ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/16/2014 01:03:00 PM
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၁၆

၁၆.၄.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ၀၄၀၀ အခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာ
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္းမွ ရန္ကုန္ဘက္သုိ႔ ေရယာဥ္ေမာင္း ဦးစံသိန္းေမာင္းႏွင္လာေသာ ေရႊဗ်ဳိင္းျဖဴကုမၸဏိပုိင္ သီဟေက်ာ္ အမည္ရွိ ဆီတင္တြဲအမွတ္(၄၇၁)တြန္းသေဘၤာသည္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗားကရာေစ်းအနီး လႈိင္ျမစ္ေရျပင္အေရာက္ စက္ခ်ဳိ႕ယြင္းသြားသျဖင့္
(၀င္းပုိင္-၁)တြန္းသေဘၤာကုိ ဆက္သြယ္ေခၚယူ၍ ၎တြန္းသေဘၤာျဖင့္
တြဲၿပီး ဆက္လက္ထြက္ခြာစဥ္ သီဟေက်ာ္တြန္းသေဘၤာမွာ ၀၄၂၀ အခ်ိန္
တြင္ အဆိုပါေနရာ၌ တိမ္းေစာင္းနစ္ျမဳပ္သြားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါနစ္ျမဳပ္သြားေသာသေဘၤာေပၚတြင္ ေရယာဥ္အမႈထမ္း(၆)ဦးပါရွိသည့္အနက္ ေရယာဥ္ေမာင္း ဦးစံသိန္းႏွင့္ စက္ဆရာ ဦးသန္းေအာင္တုိ႔မွာ
ေပ်ာက္ဆံုးေနသျဖင့္ ဆိပ္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေရႊဗ်ဳိင္းျဖဴ
ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္အဖြဲ႕တုိ႔မွ ပူးေပါင္းရွာေဖြလ်က္ရွိၿပီး သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အမႈဖြင့္အေရးယူသြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္
လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိ ပါသည္။


Yangon Police