ဧရာဝတီဘဏ္လီမိတက္က ေတာင္းပန္ပါၿပီ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/16/2014 09:26:00 AMSocial Media မ်ားေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လွ်က္ရွိေသာ မိမိတုိ႔ဝန္ထမ္းေလးမ်ား၏ သရုပ္ျပကြက္မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအားစိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ဓာတ္ပံုမွာ ၿပီးခဲ့သည့္
၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၁ရက္ကၿပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရံုးတြင္း Staff Party တြင္ ဝန္ထမ္းေလးမ်ားက သႀကၤန္ကာလအတြင္း ျဖစ္ပ်က္တတ္သည္မ်ားကို သံခ်ပ္ထိုးကျပခဲ့စဥ္က ဓာတ္ပံုျဖစ္ၿပီး မထင္မွတ္ထားဘဲ ယခုကဲ့သို႔ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္
ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔တြင္ အဓိက တာဝန္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ စိတ္အေႏွာင့္
အယွက္ျဖစ္ခဲ့ရသူ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအားလံုးအား လက္အုပ္ခ်ီမုိး
ရွိခုိးေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

မိမိတုိ႔ဘဏ္အေနျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ အားေလွ်ာ္စြာ သာသနာေတာ္ျပန္႔ပြားေရး
ႏွင့္ အဓြန္႔ရွည္ေစရန္အလိုငွါ ဘုရားေက်ာင္းကန္၊ ေစတီပုထိုးမ်ား ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ရွင္ျပဳရဟန္းခံႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္ ဝါဆုိသဃၤန္း
ကပ္လွဴျခင္း၊ ကထိန္ခင္းျခင္း၊ တရားပြဲမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ရန္စီစဥ္ေပးျခင္း အစရွိသည့္
လွဴဒါန္းမႈအစုစုတုိ႔အား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြ႔ဲဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား
ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္သူေတာ္စင္အားလံုးအား ရိုေသေလးစားစြာ လက္အုပ္ခ်ီမိုး ရွိခုိးေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔
ဧရာဝတီဘဏ္လီမိတက္
Kyaw Swar Myint