မသန္စြမ္းသူေတြ ေရကစားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုး မသန္စြမ္းသူေရကစားမ႑ပ္ကို ဖြင့္လွစ္ (ေမးျမန္းခန္း ရုပ္/သံ)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/16/2014 10:05:00 AMမသန္စြမ္းသူေတြ ေရကစားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုး မသန္စြမ္းသူေရကစားမ႑ပ္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ ရိုက္ကူးထြန္းေက်ာ္ ယမင္းဦးDVB TV News