ဘာကာ၏ အေျပာင္းအေရႊ႕ျပစ္ဒဏ္ကုိ ဖီဖာ ေရႊ႕ဆုိင္းေပးခဲ့

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/24/2014 07:31:00 AM


အေျပာင္းအေရႊ႕လုပ္ေဆာင္ခြင့္ (၁၄)လ ပိတ္ပင္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ဖီဖာမွ ေရႊ႕ဆုိင္းေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဘာစီလုိနာအေနျဖင့္ လာမည့္ေႏြရာသီ အေျပာင္းအေရႊ႕ကာလတြင္ ကစားသမားသစ္ ေခၚယူႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဘာကာသည္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ ကစားသမားမ်ား ေခၚယူရာတြင္ စည္းမ်ဥ္းခ် ဳိးေဖာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ဖီဖာက ၎တုိ႔အသင္းကုိ အေျပာင္းအေရႊ႕ ကာလႏွစ္ရပ္အတြင္း ကစားသမား ၀ယ္၊ ေရာင္းခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဘာကာမွာ အဆုိပါျပစ္ဒဏ္ကုိ အယူခံ၀င္ခဲ့ၿပီး ဖီဖာက အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်မီကာလအတြင္း အဆုိပါျပစ္ဒဏ္ သက္ေရာက္မႈမရွိေစရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ကစားသမား မွတ္ပုံတင္ရမည့္ အေစာဆုံးကာလျဖစ္သည့္ ဇူလုိင္ (၁)ရက္ေန႔အထိ ဖီဖာက ၎တုိ႔ကုိ အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏုိင္မည္ မဟုတ္ျခင္းေၾကာင့္ လာမည့္အေျပာင္းအေရႊ႕ကာလတြင္ ဘာစီလုိနာကုိ ကစားသမားေခၚယူခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

@z (ရိုးရာေလး)