ဆီးရီးယားတြင္ အကူအညီေပးမႈမ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးမွ ပိတ္ပင္ေနေၾကာင္း ဘန္ကီမြန္း ေျပာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/24/2014 06:00:00 PM


ဧၿပီ ၂၄။

ဆီးရီးယား ျပည္တြင္းစစ္အတြင္းရိွ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးသည္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားကူညီေသာ ပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္ ပိတ္ပင္ထားၾကၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒကို ခ်ိဳးဖ်က္ေနၾကေၾကာင္း ကုလအေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့သည္။

ပိုမိုၿပီး ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းမွ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအား ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုထားခဲ့သည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအား ဒုတိယအႀကိမ္ အစီရင္ခံမႈတြင္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းမွ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္းတြင္ လူေပါင္း ၃၅ သန္းခန္႕မွာ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား အပါအဝင္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေသာ အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ားကို ရရိွမႈ ျငင္းပယ္ခံေနရေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

ဆီးရီးယား ျပည္တြင္းစစ္အတြင္းတြင္ လူေပါင္း တစ္သိန္းခြဲခန္႕ ေသဆံုးခဲ့ၾကေၾကာင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ ေျပာဆိုၾကသည္။ စစ္ပြဲ အေျခအေန ပိုမိုဆိုးရြားလာသည့္အတြက္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာမွာလည္း အိမ္ယာမ်ားကို စြန္႕ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။

လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႕ ေဆာင္၇ြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း၏ အစီရင္ခံမႈတြင္ ရွင္းလင္းထားျခင္း မရိွေပ။

သို႕ရာတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဆီးရီးယားသည္ အလြန္အမင္း စိန္ေခၚမႈမ်ား တည္ရိွေနေၾကာင္းကိုလည္း မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အေျခအေနမ်ားမွာ ပိုမိုဆိုးရြားလာေနေၾကာင္း၊ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ လိုအပ္သည့္ အသက္ကယ္ ေဆးဝါးမ်ား အပါအဝင္ ေဆးဝါးေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကို ရရိွျခင္း မရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားစစ္ပြဲကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ မွိန္္ဝါးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားၾကား ပိတ္ဆို႕မိေနေသာ အရပ္သူအရပ္သားမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီေရး ပစၥည္းမ်ား ပို႕ေဆာင္မႈမွာ တစ္ေန႕ထက္တစ္ေန႕ ပိုမိုဆိုးရြားလာေၾကာင္း ကုလသမဂၢ၏ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ ဗလာရီ ေအးမို႕စ္မွ  ဗုဒၶဟူးေန႕  အေစာပိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆီးရီးယား သမၼတ ဘာရွားအယ္လ္အာဆတ္ကို ျပစ္ဒဏ္ခတ္ရန္အတြက္ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကႏွင့္ ျပင္သစ္တို႕မွ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵရိွေသာ္လည္း ရုရွားမွ ဟန္႕တားေဆာင္ရြက္သြားလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားရိွ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈမ်ားမွာ မတ္လ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ွ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚတြင္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ပစ္ခတ္ခဲ့မႈမွ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ၎ကာလကတည္းက စတင္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္သည္ အစၥလာမ္မစ္ႏွင့္ အယ္ကိုင္ဒါ အဆက္အသြယ္ရိွ ဂ်ီဟတ္ အဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္ ေသာင္းက်န္သူအဖြဲ႕မ်ားမွ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ေဒသမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ၾကေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။

Ref: BBC
The Myanma Age