မႏၲေလးဘူတာႀကီးအား တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးသိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ ႏွစ္ ၃၀ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/24/2014 06:52:00 PM


ေျခာက္ထပ္အျမင္႔ရိွ မႏ္ၱ ေလးဘူတာႀကီးအား ဟိုတယ္လုပ္ ငန္း ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးသိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ျဖင္႔ ႏွစ္ ၃၀ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ လိုက္ၿပီဟု ျမန္မာ႔မီးရထားမွ သိရွိ ရသည္။

“မႏ္ၱေလးဘူတာႀကီး အေပၚဆံုးထပ္ျဖစ္တဲ႔ ၄၊၅၊၆ အထပ္ေတြမွာ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ႏုိင္ဖို႔ တင္ဒါစနစ္ျဖင္႔ ေရြး ခ်ယ္ခဲ႔တာပါ။တင္ဒါတင္သြင္းတဲ႔ ကုမ္ၸဏီေတြထဲက Adventure Myanmar ကုမ္ၸဏီက တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ခဲ႔ပါတယ္”ဟု ျမန္မာ႔မီး ရထားမွတာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

ျမန္မာ႔မီးရထားပိုင္ ဘူတာႀကီးမ်ားကို ဟိုတယ္မ်ား၊ လူေနအိမ္ခန္းမ်ားဖဲြ႔စည္းၿပီး လူ အမ်ားေနထိုင္ရာ အေဆာက္အအံု ျဖစ္လာရန္ႏွင္႔ ထိုအေဆာက္အအံု မ်ားမွ လူမ်ားက ဘူတာႀကီးရွိ မီး ရထားမ်ားကို စီးနင္းသြားလာႏုိင္ တဲ့အထိ အဆင့္ျမႇင္႔တင္ရန္ရည္ရြယ္ ထားခဲ႔ေၾကာင္း ျမန္မာ႔မီးရထားမွ
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဌး က ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး စခန္းသာ ဧည္႔ေဂဟာ၌ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

“အထပ္ ၄၊၅၊၆ ထပ္ အျပင္ ေခါင္မိုးထပ္ကိုပါ လုပ္ကိုင္ ခြင္႔ျပဳထားပါတယ္။ ႏွစ္ ၃၀ အျပင္ ငါးႏွစ္ကို သံုးႀကိမ္ထပ္တိုးၿပီး ငွား ရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင္႔ထပ္ရ၊ထပ္တင္။ဒါ႔ အတြက္ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၄၄၈၂၈၄ နဲ႔ခြင္႔ျပဳထားတာပါ။

မၾကာမီလုပ္ငန္း စတင္မွာပါ” ဟု တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး က ဆိုသည္။ မႏ္ၲေလးဘူတာႀကီး ရိွ ေျမညီထပ္၊ ပထမထပ္၊ ဒုတိယ ထပ္ႏွင့္ တတိယထပ္အထိ မီးရ ထား၀န္ႀကီးဌာန၏ ႐ုံးခန္းမ်ားႏွင္႔ ဘူတာႀကီးအျဖစ္ အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ႔မီးရထားအေန ျဖင္႔ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးမ်ား အ႐ႈံးခံၿပီးေျပးဆဲြေနျခင္းအတြက္၊ အ႐ႈံးမ်ား ကာမိေစရန္ မီးရထားပိုင္ ေျမေနရာမ်ားႏွင္႔ အေဆာက္အအံု မ်ားကို ပုဂ္ၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေစမႈမ်ား ႏွစ္စဥ္ရွိ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

24-4-2014 ေန႔ထုတ္ The First Weekly News Journal မွ