ေကအိုင္ေအထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းထားမႈ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အေၾကာင္းျပန္ ရန္ ေႏွာင့္ေႏွး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ဟုဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/24/2014 06:52:00 PM


သႀကၤန္ကာလတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္႔တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေကအိုင္ေအ
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းထားမႈအား အေၾကာင္းျပန္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနရျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္မွသိရသည္။

ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ကခ်င္ျပည္နယ္မံစီ၊ မန္႔ဝိန္းႀကီးႏွင့္ မိုး ေမာက္ေဒသမ်ားတြင္ ေကအိုင္ေအႏွင့္ အစိုးရတို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး မိုင္းဆြဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ား သံုးႀကိမ္ခန္႔ ျဖစ္ ပြားခဲ့ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

၎အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လက္ ရွိတြင္ ေကအိုင္ေအအေနျဖင့္
အစိုးရက သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရန္ ေပးပို႔လာသည္႔ ကမ္းလွမ္း
ခ်က္ အေပၚတုံ႔ျပန္မႈ တစ္စံုတစ္ရာေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးျခင္း ျဖစ္ႏို င္ေၾကာင္း၊ ေကအိုင္ေအ၏ အ လုပ္အဖြဲ႕ ကိုယ္တိုင္ပင္ တိက်
သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မသိရွိရေသးေၾကာင္း ေကအိုင္ေအ အလုပ္ အဖြဲ႕ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ဦးေဒါင္ခါးက ဆိုသည္။

''ျဖစ္ေနတဲ့တိုက္ပြဲေတြကအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ေတာင္ ထိခိုက္ လာႏိုင္ေနတဲ့အခ်ိန္ဆိုေတာ့ ဒီသန္း ေခါင္စာရင္းကိစၥဆိုတာ အေသးအဖြဲျဖစ္ ေနတယ္''ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ေကအိုင္ ေအထိန္း ခ်ဳပ္ထားသည္႔ ရြာမ်ားသို႔ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူႏိုင္ရန္အ
တြက္ ေကအိုင္ေအသို႔ တရားဝင္စာ ေပးပို႔ ကမ္းလွမ္းထားၿပီး ေကအိုင္ေအ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမရွိ ေက်းရြာေပါင္းကိုးဆယ္ကိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္
ယူရမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း လက္ရွိတြင္ ရြာေပါင္း ၁၁ ရြာခန္႔သာ ေကာက္ယူမႈ ၿပီးစီးထားေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ဦးေဒါင္ခါးက တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ျပန္လည္ၿငိမ္သက္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေက အိုင္ ေအထိန္း ခ်ဳပ္ နယ္ေျမအားလံုးနီးပါးတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ဝင္ေရာက္ေကာက္ယူ ႏိုင္ ရန္ အေျခအေနမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အ လြန္နည္းပါးေၾကာင္း ေျပာသည္။ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အားဦးစီးဌာနအေနႏွင့္မူ ေကအိုင္ ေအထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားအတြင္း သန္း ေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈကို အခ်ိန္ရွစ္ပတ္ၾကာ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ေမဇင္ဝင္း၊ သုတလင္း
Popular Myanmar News Journal