ဗိုက္သားေဖာက္ထားေသာ ႏြားမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/24/2014 07:57:00 AM


ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့အတိုင္း ႏြားမ်ားကို ဝမ္းဗိုက္ေဖာက္ျပီးေမြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမွု လည္း ရွိပါတယ္။

ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့အတိုင္း ႏြားရဲ ႔ အစာေခ်ျဖတ္ စနစ္ရွိတဲ့ ဝမ္းဗိုက္သား ဆီကို တိုက္ရိုက္အေပါက္ေဖာက္ထားပါတယ္။ ျပြန္ေခ်ာင္းလို ပိုက္ကို သြင္းထားျပီး ယင္းထဲကို လက္နဲ႔ ႏိုက္ရင္ Rumen လို႔ေခၚတဲ့ ႏြားရဲ ႔ အစာေခ်ျဖတ္ စနစ္ကို တိုက္ရိုက္ေရာက္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ့ သုေတသန ျဖစ္ျပီး အစာေခ်ျဖတ္စနစ္ ေကာင္းေကာင္း အလုပ္လုပ္မလုပ္၊ ဘက္တီးရီးယား ရွိမရွိတို႔ကို ေလ့လာဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပီးေတာ့ ႏြား ႏုိ႔ထြက္သန္ေအာင္လည္း ယင္းထည့္သြင္းလို႔ ရပါတယ္။ က်န္းမာေရးကို အျမဲေစာင့္ၾကည့္ဖို႔လို႔ ဆုိေပမယ့္ ႏို႔ထြက္ေကာင္း၊ အသားေကာင္းဖု႔ိအတြက္ အေပါက္ေဖာက္ ေစာင့္ၾကည့္၊ ျပဳစုျခင္း သာ ျဖစ္ ပါတယ္။

၁၉၂၀ ေနာက္ပိုင္းကတည္းက ေပၚလာတဲ့ ေဆးပညာ၊ နည္းပညာ ျဖစ္ျပီး ႏြား တိရစၦာန္မ်ားအေပၚ ယခုလို ဝမ္းဗိုက္ေဖာက္ ေမြးျမဴ ျခင္း အတြက္ တားျမစ္၊ လက္မခံသူမ်ား ရွိသလို ျပဳလုပ္ေနသူမ်ားလည္း မ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Ref: wiki
innewsmyanmar