လူ႔က်င္ငယ္ ေရမွ ဓာတ္အား ထုတ္ယူ အသံုးျပဳမည္႕ စမတ္ဖုန္း ထြက္ေပၚ လာေရး ဘီလ္ဂိတ္ ေဖာင္ေဒးရွင္း ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/24/2014 05:08:00 PM


ေရ အရင္းအျမစ္ ရွားပါးေသာ ေဒသမ်ား တြင္ပါ အလြယ္တကူ အသံုး ျပဳႏုိင္မည့္ ဖုန္း ဘက္ထရီမ်ဳိး ထြက္ ေပၚလာေရး အတြက္ ဘီလ္ဂိတ္ ႏွင့္ ၎၏ဇနီး မလင္ဒါဂိတ္ တို႔ ထူေထာင္ ထားသည့္ ဘီလ္ႏွင့္ မလင္ဒါ ဂိတ္ေဖာင္ေဒးရွင္း က ရန္ပံုေငြထူ ေထာင္ေပး ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ လူက ထြက္သည့္ က်င္ငယ္ ေရကို အသံုးျပဳမည့္ ဘက္ထရီစနစ္ ကို စမ္းသပ္ တီထြင္ ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

လူသားမ်ား ၏ စြန္႔ပစ္ အညစ္ အေၾကးမ်ားကို အသံုးျပဳ ကာ လူသားမ်ား အတြက္ အက်ဳိးျပဳ ႏုိင္မည့္ စြမ္းအင္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ထုတ္ယူေရး ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ ဘီလ္ႏွင့္ မလင္ဒါဂိတ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းက ရန္ပံုေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ လ်က္ရွိေနသည္။

ရန္ပံုေငြကို အသံုးျပဳ၍ အဂၤလန္ ရွိ ဘရစ္စတိုၿမိဳ႕ ဘရစ္စတို စက္႐ုပ္ နည္းပညာ သုေတသန စင္တာတြင္ စမ္းသပ္ ႀကိဳးပမ္း ေနၾကျခင္း ျဖစ္ သည္။ ထိုစင္တာမွ သုေတသန သမား မ်ားသည္ လူ႔က်င္ငယ္ ေရျဖင့္ ဖုန္းမ်ား အားသြင္း ႏုိင္မည့္ စနစ္ကို ေဖာင္ေဒးရွင္း သို႔ တင္ျပခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိသျဖင့္ ဆက္လက္ စမ္းသပ္ ရန္ ရန္ပံုေငြ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဖုန္းတြင္ ထည့္သံုး ႏုိင္ေလာက္ ေအာင္ ေသးသယ္ ေသာ ဘက္ထရီ မ်ဳိး ထုတ္လုပ္ ႏုိင္သည္ အထိ ႀကိဳးပမ္း သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဘက္ထရီ အတြင္း အဏုဇိ၀ ပိုးမႊားမ်ား ထည့္သြင္း ထားသည္။ ထိုပိုးမႊားမ်ား သည္ လူ၏ က်င္ငယ္ေရ ထည့္သြင္း ေပးလိုက္ပါက က်င္ငယ္ေရ ကို ၀ါးၿမိဳ ေခ်ဖ်က္ကာ စြမ္းအင္ကို ျပန္ထုတ္ ေပးသည္။ ထိုစြမ္းအင္ ကို လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား အျဖစ္ ေျပာင္းယူျခင္း ျဖစ္သည္။ လူသား စြမ္းအင္ကို အျပည့္ အ၀ အသံုးခ်ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဓာတ္ခြဲခန္း သုေတသန အဖြဲ႕က ေျပာသည္။

Source: Business Insider
The Messenger