ဘုရင့္ေနာင္တံတား စီမံကိန္း(၂)အား ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေျမနီးကုန္း ခံုးေက်ာ္တံတားလည္း စတင္တည္ေဆာက္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/24/2014 03:08:00 PM


ဘုရင့္ေနာင္တံတား စီမံကိန္း(၂)အား ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေျမနီးကုန္း ခံုးေက်ာ္တံတားလည္း စတင္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၂၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးသန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ေဒသႏၲရ စီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ အေနျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္တံတားအၿပီး တည္ေဆာက္မႈအျပင္ ေျမနီကုန္း ခံုးေက်ာ္တံတားကိုလည္း တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားျခင္းျဖစ္ကာ ေဒါပံုႏွင့္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ဆက္သြယ္သည့္ ငမိုးရိပ္ သံေပါင္တံတား ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေဒါပံုႏွင့္ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ဆက္သြယ္သည့္ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းကူးတံတား၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကုကၠိဳ၀ ျမစ္ကူးတံတား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ သန္လ်င္-သီလ၀ါလမ္းမႀကီး၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း၊ သန္လ်င္-သီလ၀ါ-ဒဂံုဆိပ္ကမ္းလမ္း၊ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းတံတား(ေရႊေပါကၠံ) စသည္တို႔ကိုလည္း တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည္ဟု သိရသည္။

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေျမနီကုန္းလမ္းဆံုႏွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္၌ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဆိုးရြားလာျခင္းေၾကာင့္ ခံုးေက်ာ္တံတားေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ အထူးစီမံကိန္း လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေငြက်ပ္ ၁၆ ဒသမ ၉၂၈ ဘီလ်ံ သံုးစြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒါပံုႏွင့္ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ဆက္သြယ္သည့္ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းကူးတံတား အတြက္လည္း ေငြက်ပ္ ၉ ဒသမ ၂၈၂ ဘီလ်ံ သံုးစြဲမည္ဟု လ်ာထားသည္။

Eleven Media Group