ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၌ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ေလယာဥ္မွ ရပ္ထားေသာေလယာဥ္ကို တိုက္မိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/14/2014 12:06:00 PM၁၄.၄.၂၀၁၄ ရက္ေန႕ ၀၆၄၀ အခ်ိန္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္
ဆိုင္ရာေလဆိပ္၊ ေလယာဥ္ကြင္းအတြင္း Golden Myanmar Air Way (GMA) ေလေၾကာင္းမွ ေလယာဥ္အမွတ္ XY-AGT ၊ ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစား A-320 သည္ Push Backယာဥ္ျဖင့္တြန္း၍ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရန္


ေဆာင္ရြက္စဥ္ဘီးလိမ့္သြားၿပီး ေလယာဥ္ဦးပိုင္းျဖင့္ အနီးတြင္
ရပ္ထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျမန္မာ့ေလေၾကာင္း (MAI)၊
ေလယာဥ္အမွတ္ XY-AGR ၊ ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစား A-319 ေလယာဥ္၏ ယာဘက္ေနာက္ပိုင္းတံခါးေနရာအား ၀င္ေရာက္တိုက္မိခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေလယာဥ္တိုက္မိမႈေၾကာင့္ GMA ေလယာဥ္၏ဦးပိုင္းႏွင့္ MAI ေလယာဥ္၏ယာဘက္ ေနာက္ပိုင္းတံခါးတို႕ပ်က္စီးသြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Yangon Police