အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ အႀကံျပဳသတိေပးခ်က္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/14/2014 09:09:00 PM၁။ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႀကံ ့ခိုင္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ေကာင္းမြန္ရမည္။

(က) ေမာ္တာ္ယာဥ္ေအာက္ပိုင္းတိုက္ေရာ့၊ ေဘာလ္ဂၽြိဳင္းမ်ား ေကာင္းမြန္ရမည္။

(ခ) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဘရိတ္မ်ား ဟန္ခ်က္ညီစြာ ေကာင္းမြန္ရမည္။

(ဂ) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ တာယာမ်ား ေကာင္းမြန္ရမည္။ (တိုက္ေဆြးႏွင့္ သက္တမ္းလြန္တာယာမ်ား မျဖစ္ေရး အထူးဂရုျပဳရမည္။)

(ဃ) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တာယာမ်ား ေလျဖည့္ရာတြင္ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမျဖည့္ရ။

(င) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလကာမွန္တြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ေရသုတ္တံမ်ား ေကာင္းမြန္ရမည္။

(စ) ညအခ်ိန္တြင္ အျမင္ၾကည္လင္မႈ ရွိေစရန္အတြက္ တပ္ဆင္ထားေသာ မီးမ်ား/ ေရာင္ျပန္မ်ားေကာင္းမြန္ရမည္။ (ေရွ ့မီးႀကီး၊ ေရွ ့/ေနာက္အခ်က္ျပမီး)

၂။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အင္ဂ်င္ခန္းအား ယာဥ္ရပ္နားစဥ္ စစ္ေဆးရမည္။ (အင္ဂ်င္၀ိုင္ပိုက္/ ဆီပိုက္ေပါက္ၿပီး အိတ္ေဇာေပၚက်၍မီးေလာင္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။

၃။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို တစ္နာရီလွ်င္ ၆၀မိုင္ (သို ့) ၁၀၀ ကီလိုမီတာႏူန္းထက္ ပိုမေမာင္းမိေစရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ျပသသည့္ ကိရိယာ Speedometer ကို ပုံမွန္စစ္ေဆးရမည္။

၄။ ယာဥ္ေမာင္းအေနႏွင့္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္ကို အထူးသတိထား၍ လိုအပ္ပါက ယာဥ္ကိုအရွိန္ေလွ်ာ့၍ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရမည္။ (ဥပမာ - ေရွ ့တြင္ ရပ္ထားေသာ ယာဥ္၊ ျဖတ္သန္းသြားသည့္လူ၊ ကၽြဲ၊ ႏြား တိရစာၦန္၊ ေရအိုင္၊ လမ္းေကြ ့ႏွင့္ အဆင္းအတက္ေနရာ၊ တံတားအ၀င္)

၅။ ယာဥ္ေမာင္းေနစဥ္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ အိပ္ငိုက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးမေကာင္းျခင္း၊ ျမင္ကြင္းမေကာင္းျခင္းမ်ား ခံစားလာရပါက ေဘးကင္းသည့္ေနရာတြင္ ယာဥ္ကို ေခတၲရပ္၍ အနားယူပါ။ (လိုအပ္ပါက အလွည့္က် ေမာင္းႏွင္သည့္စနစ္အား က်င့္သုံးရမည္။ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္စဥ္ အမ်ားစုတြင္ ယာဥ္ေမာင္းအိပ္ငိုက္၍ တိမ္းေမွာက္မႈ ျဖစ္စဥ္က မ်ားပါသည္။)

၆။ ယာဥ္ေပၚပါသူအားလုံး အသက္ကယ္ထိုင္ခုံခါးပတ္ကို စနစ္တက်ပတ္ရမည္။

၇။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ စိုက္ထူထားေသာ သေကၤတ အမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ သတိေပး ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ဂရုစိုက္ၾကည့္ရႈ၍ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ရမည္။

Yangon-Mandalay Expressway