မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကိစၥ ဦးသိန္းစိန္၊ သူရဦးေရႊမန္းတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရာေက်ာ္က စာပို႔လိုက္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/14/2014 06:42:00 PMရန္ကုန္၊ မဇၥၽိမ။ ။ အစိုးရ၏ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ
အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ထားသည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယက(မဟန)၊ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္တို႔မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးလိုသည္ဟု ေမ ၁၄ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
"ဒီေန႔ ပို႔ပါၿပီ။ အေၾကာင္းျပန္၊ မျပန္ကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပါ့။

တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းပို႔မွာပါ။ ထုတ္ထားတဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လူခ်င္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ရခ်င္ပါတယ္ေပါ့။
လူခ်င္းေတြ႔ဆံုခြင့္ ျပဳပါလို႔ ေတာင္းထားတာပါ" ဟု ေတြ႔ခြင့္ေတာင္းထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ယက္မွ အႀကီးတန္းညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး ေဒၚေမစပယ္ျဖဴက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေတြ႕ဆံုရန္ ေတာင္းဆိုထားသည့္
တာ၀န္ရိွသူမ်ားစာရင္းတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႔ ပါ၀င္သည္။ ထို႔ျပင္ မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ
ဥပေဒ၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညိႇျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ တို႔ကို ေရး ဆြဲရန္ သမၼတ တာ၀န္ေပးထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေရး ေကာ္မရွင္လည္း ပါ၀င္သည္။

အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕ အစည္းတို႔က လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္
လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲ ျခင္းကို
ကန္႔ကြက္ထားၿပီးလည္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါဥပေဒမ်ားသည္ ဘာသာေရးကို အေျခခံေသာ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒသာျဖစ္သည္ဟု ၎တို႔က ေ၀ဖန္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသကဲ့သို႔ အခ်င္းခ်င္းအၾကားယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေစႏိုင္သည္ဟု
ဆိုသည္။

ယင္းဥပေဒမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင္ႏွင့္
မိမိခႏၶာ မိမိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခြင့္တို႔ကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ပိတ္ပင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတို႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္းမ်ားေရးဆြဲရန္ သံဃာေတာ္မ်ားဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (မဘသ)က
သမၼတထံ တိုက္တြန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

(မဘသ)က ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၁၂ရက္တြင္ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းအရမူ
ျမန္မာဗုဒဘာသာအမ်ိဳးသမီးကို လက္ထပ္မည့္သူသည္
တရားဝင္ဗုဒဘာသာျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဘာသာျခားျဖစ္သူက လက္ထပ္လိုလွ်င္မူ ဗုဒဘာသာသို႔ဝင္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိရန္လိုအပ္သည္။
ယင္းကို မလိုက္နာပါက ျပစ္ဒဏ္အေနျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ဆယ္ႏွစ္ က်ခံရမည္ဟု
ပါ၀င္သည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ မဘသ က အဆိုပါ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းေရး ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ယင္းအေရး
လႊဲအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္က သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကသာ ေရးဆြဲသင့္သည္ဟု
ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲရန္ သမၼတက ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီး
ဇြန္လကုန္ အၿပီးေရးဆြဲရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။

Mizzima - News in Burmese