အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/14/2014 09:22:00 PM


၁။ ယာဥ္ေမာင္းသူသည္ ေရွ ့မွသြားေနေသာ ယာဥ္ႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္းေသာ အကြာအေ၀းမွ ေမာင္းႏွင္ရမည္။ ယာဘက္ယာဥ္ေၾကာမွ ေမာင္းႏွင္ရမည္။

၂။ လက္၀ဲဘက္အစြန္ဆုံးယာဥ္ေၾကာအား ေက်ာ္တက္ရန္မွအပ သာမန္ခ်ိန္မ်ားတြင္ အသုံးမျပဳရပါ။

၃။ ယာဥ္ေက်ာ္တက္ရာတြင္ လမ္းလုေမာင္းႏွင္ ေက်ာ္တက္ျခင္းမျပဳရ။ မိမိေက်ာ္တက္မည္ကို ေရွ ့ယာဥ္မွ သိရွိေစရန္ အခ်က္ျပၿပီး သိရွိေၾကာင္းေသခ်ာမွ ေက်ာ္တက္ရမည္။

၄။ လက္၀ဲဘက္အစြန္ဆုံးယာဥ္ေၾကာကို အသုံးျပဳ၍ ေက်ာ္တက္ရာတြင္ မိမိေက်ာ္တက္ခဲ့ေသာ ယာဥ္ႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္းေသာ အကြာအေ၀းေရာက္မွ မူလယာဥ္ေၾကာအတြင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္ရမည္။

၅။ယာဥ္ေၾကာေျပာင္းလိုပါက အခ်က္ျပၿပီးမွ ေျပာင္းလဲေမာင္းႏွင္ရမည္။

၆။ မလိုအပ္ပဲ ယာဥ္ေၾကာေျပာင္းျခင္း၊ ရုတ္တရက္ေကြ ့ျခင္း၊ ရပ္ဆိုင္းျခင္းမျပဳရ။

၇။ အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ ႏြားလွည္းမ်ား၊ စက္တပ္အေႏွးယာဥ္မ်ား၊ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား တက္ေရာက္ေမာင္းႏွင္ျခင္း မျပဳရ။

၈။ လမ္းသြယ္မွ အျမန္လမ္းမႀကီးသို ့ ေမာင္း၀င္ရာတြင္ လက္ယာဘက္အစြန္ဆုံးရွိ ယာဥ္ေၾကာကို အသုံးျပဳရမည္။

၉။ ကြန္ကရစ္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ စက္ခ်ိဳ ့ယြင္းျခင္းႏွင့္ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ေသာ ၀ါယာႀကိဳးမ်ား ခ်ိဳ ့ယြင္းျခင္းမွအပ မည္သည့္ရပ္နားျခင္းကိုမွ မျပဳလုပ္ရ။ လမ္းေဘးေျမသားလမ္းပုခုံး လြတ္ကင္းသည့္ ေနရာမ်ားတြင္သာ ရပ္နားရမည္။

၁၀။ ယာဥ္ပ်က္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ယာဥ္ကို ေျမသားလမ္းပုခုံးေပၚသို ့ အျမန္ဆုံးေရြ ့ေျပာင္းရမည္။ ထိုသို ့ ေရြ ့ေျပာင္းျခင္း မျပဳႏိုင္ပါက အႏၲရာယ္ အခ်က္ျပမီး၊ ပါကင္မီးကို ဖြင့္ထားရမည္။ ကားပ်က္ေနသည့္ ဆိုင္းဘုတ္ကို အျခားယာဥ္ေမာင္းမ်ား ျမင္ႏိုင္ေစရန္ မီတာ(၃၀)မွ (၅၀) အကြာအေ၀းတြင္ ထားရွိရမည္။

၁၁။ အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ခရီးသည္အတင္အခ် မျပဳလုပ္ရ။ အငွားယာဥ္ကို ရပ္တန္ ့ငွားရမ္းျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

၁၂။ ကြန္ကရစ္လမ္းမႀကီးႏွင့္ လမ္းပုခုံးေပၚတြင္ ယာဥ္ကို လိုအပ္သည္ထက္ ပို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရပ္နားထားျခင္း (သို ့) ရပ္တန္ ့ျပဳျပင္ျခင္း မျပဳရ။

၁၃။ မည္သည့္ယာဥ္မွ် လမ္းေျပာင္းျပန္ ေမာင္းႏွင္ျခင္း မျပဳရ။

၁၄။ မိုးရြာသည့္အခ်ိန္တြင္ ယာဥ္ကို အရွိန္ေလွ်ာ့၍ ေမာင္းႏွင္ရမည္။

၁၅။ ယာဥ္ေမာင္းသူသည္ ယာဥ္ကို ဂရုစိုက္၍ ေမာင္းႏွင္ရမည္။ အျမန္ႏူန္းျမင့္ ေမာင္းေနစဥ္ ေရေသာက္ျခင္း၊ ေနာက္လွည့္စကားေျပာျခင္း၊ ကြမ္းတံေတြးေထြးျခင္း စသည့္ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။

၁၆။ အရက္ႏွင့္ အျခားမူးယစ္ေစတတ္ေသာ အရာမ်ား ေသာက္စားသုံးစြဲၿပီး ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း မျပဳရ။

Yangon-Mandalay Expressway