ကုသဖုိ႔ခက္ေနဆဲ ပဲေလာကမွေရာဂါ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/14/2014 07:27:00 PM


ပဲေစ်းကြက္တြင္ ပဲကုမၸဏီမ်ားက ေလေရာင္းေလ၀ယ္ (ႀကိဳပိြဳင့္)ျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္ထားၿပီး ေငြေၾကးျပႆနာတက္ကာ မရွင္းႏုိင္လွ်င္ ထြက္ေျပးေသာ ျဖစ္စဥ္က မထူးဆန္းေတာ့ပါ။ ထူးဆန္းေနသည္က မၾကာခဏ ေငြေၾကးျပႆနာတက္ေနေသာ ပဲေလာကတြင္ အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ိဳး မေပၚေပါက္ေအာင္ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအသင္းအဖဲြ႕တုိ႔က မတားဆီးႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပဲေလာကတြင္ ဘယ္အခ်ိန္၌ ထြက္ေျပးေသာ ပဲကုန္သည္ေပၚလာဦးမလဲဆိုေသာသံသယျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနၾကရသည္။ ယခုေမလဆန္းတြင္ မိုးသက္ကုမၸဏီက ေငြေၾကးျပႆနာေပၚေနသည္။

ျပည္ပကုမၸဏီ ၁၆ ခု၊ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၅ ခုသုိ႔ က်ပ္ေငြ ၁၇ ဘီလီယံခန္႔ေပးရန္ရိွၿပီး ကုမၸဏီပုိုင္ေငြႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို တာ၀န္ရိွသူမ်ားထံအပ္ႏွံကာ ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေစခဲ့သည္။ အျခားကုမၸဏီမ်ားကဲ့သုိ႔ ထြက္မေျပးဘဲ အေႂကြးရရန္ရိွသူမ်ားမွာလည္း ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ျပန္ရမည္ျဖစ္၍ ထိခိုက္နစ္နာမႈ မႀကီးမားလွေသာ္လည္း ေစ်းကြက္ကုိ မ်ားစြာဂယက္႐ုိက္ခဲ့သည္။

ယင္းကိစၥေျဖရွင္း၍ မၿပီးႏုိင္ေသးမီအခ်ိန္တြင္ အလားတူျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္လုိအပ္ေနၿပီဟု အေၾကာင္းၾကားစာအသီးသီးမွာ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္႐ံုးခန္း၌ ေရာက္ရိွေနေၾကာင္း ကုန္စည္ဒုိင္ဥကၠ႒ ဦးအုန္းဆုိင္ကေျပာၾကားသည္။

‘‘အေလာင္းအစားဆန္ဆန္ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ရင္ အျမတ္ရဖို႔ထက္ ဆံုး႐ႈံးမႈက ပုိမ်ားတယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းကုိဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေလေရာင္းေလ၀ယ္စနစ္သည္ ကုန္သည္၏လက္ထဲတြင္ ပဲမရိွဘဲ ႀကိဳတင္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ပစၥည္းအပ္ရမည့္အခ်ိန္တြင္ ေရာင္းခ်ထားသည့္ေစ်းထက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားစြာမ်ားေန၍ ယခုကဲ့သုိ႔ ျပႆနာမ်ိဳးျဖစ္ရသည္ဟု အထက္ပါပုဂိၢဳလ္ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဲေစ်းကြက္သည္ ၂၀၁၄ ႏွစ္စမွစတင္၍ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ ၀ယ္လုိအားေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားေကာင္းလာၿပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ပဲထြက္ႏႈန္းထက္၀က္ခန္႔ ေလ်ာ့က်ခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္မွ စတင္၍ မတ္ပဲေစ်းႏႈန္း ေန႔စဥ္နီးပါးေစ်းတက္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ေစ်းတက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႀကိဳပိြဳင့္ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ထားေသာ မုိးသက္ကုမၸဏီ အထိနာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ေလေရာင္းေလ၀ယ္၊ ႀကိဳပိြဳင့္သမားေတြအတြက္ေတာ့ နမူနာယူသင့္တယ္’’ဟု ဘုရင္ေနာင့္ကုန္စည္ဒုိင္မွ ပဲကုန္သည္တစ္ဦးကေျပာသည္။ ႀကိဳပိြဳင့္ေရာင္း၀ယ္မႈ မျပဳလုပ္ၾကရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အသင္းႏွင့္ စီးပြားကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာနတို႔က စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း လုိက္နာမႈမရိွၾကေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႀကိဳပိြဳင့္ေရာင္းသည့္စနစ္ကုိ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ပဲေလာက၏ ႀကီးငါးႀကီး ေငြေၾကးျပႆနာတက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းစနစ္ျဖင့္ မကစားၾကရန္ တားျမစ္ခဲ့သည္။

‘‘စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ထုတ္ထားေပမယ့္ မလိုက္နာရင္ အေရးယူမႈမရိွေတာ့ ဒီစနစ္က ေပ်ာက္မသြားဘူး’’ဟု ျပည္ပသုိ႔ ပဲမ်ိဳးစံုတင္ပုိ႔ေနေသာ ပဲႏွမ္းအသင္း၀င္တစ္ဦးက ၎၏အျမင္ကုိေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ပဲမ်ိဳးစံုအပါအ၀င္ လယ္ယာထြက္ကုန္ အမ်ိဳးေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ကုိ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ထို႔အတူ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လည္း ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ယခုကဲ့သို႔ ေငြေၾကးျပႆနာမ်ားျဖစ္မည္ကိုစုိးရိမ္၍ ပဲေရာင္း၀ယ္မႈဆုိင္ရာအတြက္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ခ်မွတ္ထားသည္။ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေလေရာင္းေလ၀ယ္မျပဳလုပ္ရန္၊ ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အမွန္တကယ္ရိွ၊ မရိွ၊ ေရာင္း၀ယ္သူ၏ ဂုိေဒါင္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးၾကရန္ဆုိေသာအခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။

‘‘အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ရင္ ပစၥည္းရိွမွ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္လို႔ရတယ္။ ဒီက ကုန္သည္ေတြက ပစၥည္းရိွ၊ မရိွမစစ္ေဆးဘူး။ ကုန္သည္ေတြက အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ရင္ အခ်င္းခ်င္းပဲ စကားေျပာၿပီး ေရာင္းလုိက္ၾကတာမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ ျပႆနာခဏခဏျဖစ္ရတာ’’ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦသန္းေအာင္ေက်ာ္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ပဲအေရာင္းအ၀ယ္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ယခင္က ကုန္သည္မ်ား၏ လက္၀ယ္တြင္ ပစၥည္းရိွမွသာ သက္ဆုိင္ရာဌာနက လုိင္စင္ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသစ္လက္ထက္ လြန္ခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္မွစ၍ ကုန္သြယ္မႈမူ၀ါဒမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ အဆိုပါအခ်က္ကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ႏိုင္ငံျခားကုန္သည္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္လည္း ယခင္က ကုန္ပစၥည္းမ်ား သေဘၤာေပၚတင္ပုိ႔ၿပီးခ်ိန္မွသာ အဆိုပါကုန္သည္မ်ားက လဲႊေျပာင္းေပးလိုက္ေသာေငြကုိ စတင္သံုးစဲြႏုိင္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ မိမိဘဏ္အေကာင့္အတြင္းသုိ႔ ေရာင္းရေသာေငြကုိ ပစၥည္းမ်ား လက္၀ယ္မရိွခင္ကပင္ အသံုးျပဳေရးကုိလည္း ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည္။

‘‘ပစၥည္းျပစရာမလိုဘဲ လုိင္စင္လည္း ေလွ်ာက္လို႔ရတယ္။ ေငြလည္း ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္ ထုတ္သံုးလုပ္လုိက္ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားကုန္သည္ေတြနဲ႔ပဲ ပစၥည္းမရိွဘဲ ႀကိဳပိြဳင့္ေရာင္းတာေတြ လုပ္ၾကေတာ့ အခုလုိ ေငြေၾကးျပႆနာက ျဖစ္လာရတာ’’ဟု ျပည္ပသုိ႔ ပဲတင္ပို႔ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။

ပဲေလာကတြင္ ျပႆနာမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွေသာ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္၌ ပဲေရာင္း၀ယ္ၾကရာတြင္ ကုန္သည္မ်ားမွာ ကုန္စည္ဒိုင္သုိ႔ နမူနာပဲအနည္းငယ္ ယူေဆာင္လာတတ္ၾကၿပီး အမ်ားစုက လူမ်ားသာလာေရာက္၍ ေရာင္း၀ယ္လုိသည့္ ပမာဏအတြက္ ေစ်းစကားေျပာဆုိျခင္းျဖင့္သာ ေရာင္း၀ယ္ၾကသည္။

‘‘ေငြလိမ္မႈေတြက လန္႔ေနရတယ္။ အရင္ကလို ေစ်းႏႈန္းေတြ ဆဲြခ်သြားမွာကုိ စုိးရတယ္။ ပဲေစ်းႏႈန္းက ဒီႏွစ္မွ ေတာင္သူအသက္႐ွဴေခ်ာင္႐ံုေလးပဲ’’ဟု ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ႏွဲက်ိဳးေက်းရြာအုပ္စုမွ လယ္သမားႀကီး ဦးသိန္းေအာင္ကလည္း ၎၏ပူပန္မႈကုိေျပာသည္။

ေတာင္သူအမ်ားစုမွာ ပဲေပၚခ်ိန္၌ ေရာင္းခ်ခဲ့သျဖင့္ ယေန႔ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတုိင္း အက်ိဳးအျမတ္မရခဲ့ေပ။ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ မတ္ပဲတစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ ၂၅,၀၀၀ ၀န္းက်င္ ရိွေနေသာ္လည္း ေတာင္သူအမ်ားစုေရာင္းခ်ခ်ိန္က မတ္ပဲတစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ ၁၈,၀၀၀ မွ ၂၀,၀၀၀ ၾကားသာ ေစ်းရိွသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားမွာ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခ်ိန္တြင္ မပါ၀င္ဘဲ ေငြေၾကးျပႆနာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ပ်က္ခ်ိန္တြင္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးကုိ အရင္ဆံုးခံရေလ့ရိွသည္။

မုိးသက္ကုမၸဏီက ေငြေၾကးျပႆနာကုိ ယခင္အႀကိမ္မ်ားထက္ စနစ္က်ၿပီး လ်င္ျမန္စြာေျဖရွင္းႏုိင္ေသာ္လည္း ေလေရာင္းေလ၀ယ္၊ ႀကိဳပိြဳင့္စနစ္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနပါက ထုိျပႆနာမ်ိဳး တစ္ေန႔မဟုတ္တစ္ေန႔ ထပ္မံႀကံဳရဦးမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဒီျပႆနာမ်ိဳးေတြမျဖစ္ဖို႔က Commodity Exchange  Center ေတြ ရိွဖို႔လိုတယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အသင္း၀င္တစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။

Commodity Exchange Center အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ပါက တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လဲႊေျပာင္းေရာင္းခ်ရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ဂိုေဒါင္ထဲ၌ရိွေသာ ပဲပမာဏ၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ အာမခံထားရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုစနစ္က်င့္သံုးလွ်င္ ႀကိဳပိြဳင့္စနစ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

‘‘ျပႆနာေတြျဖစ္ရင္လည္း သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြက ထိေရာက္တဲ့အေရးယူမႈေတြ အားနည္းေနတာေၾကာင့္ ဒါမ်ိဳးေတြက ခဏခဏျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္’’ဟု ကုန္သည္တစ္ဦးကဆုိသည္။

ေငြေၾကးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚခ်ိန္တြင္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္ႏွင့္ ပဲႏွမ္းအသင္းတု႔ိက အမည္ပ်က္စာရင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ကုန္စည္ဒုိင္ႏွင့္ ပဲအသင္း၀င္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ျပႆနာ၏အေျဖက ထုိနည္းလမ္းျဖင့္ မလံုေလာက္ေပ။

7Day News Journal