ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဒီခ်ဳပ္မႏုိင္ေအာင္ ညစ္မွာလား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/14/2014 09:35:00 PM


လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေသာကာလ၌ပါတီဝင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး၏ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္အပါအဝင္ အျခားသူတစ္ဦးဦးက သြားေရာက္မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမည္ဆုိပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရမည္ဆိုေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က
 ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထံ ေမလဒုတိယပတ္အတြင္း ျဖန္႔ေဝလိုက္သည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားစုေဝးေဟာေျပာခြင့္၊မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍
 ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္မည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၁၄ မူၾကမ္းကို ေလ့လာႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထံ ျဖန္႔ေဝထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

မူၾကမ္းအရ ပါတီဝင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ မဲဆႏၵနယ္ကို ပါတီေခါင္းေဆာင္က သြားေရာက္မဲဆြယ္စည္း႐ံုး ေဟာေျပာေပးမည္ဆုိပါက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ စာတင္ကာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရမည့္သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ (NDF)ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

ထုိသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္ေျမ၏ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း (သို႔မဟုတ္)၎၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကုိယ္စားလွယ္တို႔ကလာေရာက္ေဟာေျပာမည့္သူအတြက္
 ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ စာျဖင့္တင္ျပရမည္ဟုလည္း ၎ကဆိုသည္။

  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စုေဝးေဟာေျပာခြင့္ႏွင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္မူၾကမ္းတြင္ ယင္းသုိ႔ ထည့္သြင္းထားျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးထက္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေပၚ
 ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈအားကုိထိန္းခ်ဳပ္လိုျခင္းျဖစ္သည္ဟုဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု
 ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ၾကသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ၎ပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသိ႔ု သြားေရာက္ေဟာေျပာမည္ဆုိပါက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ထုိအခ်က္အရ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္ကေျပာသည္။

‘‘လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးလုပ္တာဆုိရင္ေတာ့ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာ ဘယ္သူမဆုိ လြတ္လပ္စြာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဘယ္သူက ပိုစည္း႐ံုးေရးေကာင္းလဲဆုိတာကို ၿပိဳင္ၾကတာပါ။ ေၾကာက္ေနစရာမလိုပါဘူး’’ဟု ဦးေအးသာေအာင္ကဆုိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားရွိရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကုိ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ရရွိခဲ့သည္။

‘‘ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ကန္႔သတ္ထားေတာ့ ပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံုုကုိ သြားၿပီးေတာ့ ေဟာေျပာလို႔ မရေတာ့ဘူးေလ။ စာတင္တဲ့ရက္ေတြကို ျဖတ္သန္းရမွာ ရွိေသးတယ္’’ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရမည့္အခ်က္ေပၚ ေဝဖန္ေထာက္ျပသည္။

  ႏုိင္ငံတကာတြင္လည္းမဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလြတ္လပ္စြာမဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြြင့္ကို
 ေပးထားသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ ကန္႔သတ္ျခင္းကို မလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးကုိကိုႀကီးက 7Day News ဂ်ာနယ္အား ေျပာၾကားထားသည္။

သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဟာေျပာမည့္ေနရာ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တို႔ကို တင္ျပေစျခင္းမွာ တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ေနရာတည္း၊ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရာတြင္ ျပႆနာတစ္စံုတရာ ေပၚေပါက္လာျခင္းကို ေရွာင္ရွားေစလုိျခင္း၊ ေဟာေျပာမည့္သူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေရြးေကာက္ပြဲဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းလိႈင္ကေျပာသည္။

‘‘ဒီဟာက အတည္မျပဳရေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ခ်ည္းပဲလည္း မလုပ္ပါဘူး။ အၾကမ္းပဲရွိပါေသးတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဆီက အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ယူႏုိင္ေအာင္ ေပးထားတာပါ။ သူတုိ႔တင္ျပခ်က္ေတြက သင့္ျမတ္တယ္ဆုိရင္ လက္ခံမွာပါ’’ဟု ၎ကဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စုေဝးေဟာေျပာခြင့္ႏွင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ဆုိင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မထုတ္ျပန္မီကပင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးသည္ လြတ္လပ္စြာမဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္မည့္ အရိပ္အေျခရွိေသာ စကားတို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ Election Campaign (ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈ) ကာလသတ္မွတ္ေပးပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြေျပာပါ။ မဆိုင္တဲ့လူ လာမေျပာပါနဲ႔။ ဝင္ခ်င္ဝင္ မဝင္ခ်င္ေန။ ကြၽန္ေတာ္ ဒီၿမိဳ႕ဒီရြာမွာ အေရြးခံမယ္ဆို ကြၽန္ေတာ္ေျပာဖုိ႔ပဲလိုတာေပါ့။ အျခားလူ လာေျပာလို႔ ဘာလုပ္မတံုး။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္က အခ်ိန္၊ လူ၊ ေနရာ ကန္႔သတ္ပါမယ္။ ဒါ ကြၽန္ေတာ့္လုပ္ပုိင္ခြင့္ထဲမွာ ရွိေနပါတယ္’’ဟု ဧၿပီ ၇ ရက္ ပုသိမ္ခရီးစဥ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔ လြတ္လပ္စြာမဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကို ထိခုိက္လာႏုိင္မည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိလာပါက ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္သြားမည္ဟုလည္း အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာထားသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သတင္းစာေတြမွာ ဖတ္လိုက္ရကတည္းက ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲလုိ ၂၀၁၅ မွာ အင္န္အယ္လ္ဒီကို မႏုိင္ေစခ်င္လုိ႔ လုပ္ေတာ့မယ္ဆုိတာ သိလာရတယ္။

ဘယ္လိုပဲလုပ္လုပ္ဗ်ာ။ ျပည္သူေတြကလည္း ဘယ္သူ႔ကို မဲေပးရမလဲဆုိတာကို သိပါတယ္’’ဟု ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သူ အစုိးရအၿငိမ္းစားဝန္ထမ္း ဦးျမသိန္းက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိသည္မွာ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ ဒိုင္လူႀကီးျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လုိက္နာသင့္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္းက သံုးသပ္သည္။

  ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ဦးစီးက်င္းပရသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ဒိုင္လူႀကီးသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ခံစရာမလိုဘဲ လႊတ္ေတာ္တြင္းေနရာ အလုိအေလ်ာက္ရေနသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားဘက္မွကာကြယ္ေျပာဆိုခဲ့မႈသည္၎၏ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္
သည္ဟု 7Day Daily သတင္းစာ၏ ပင္တုိင္ေဆာင္းပါးရွင္ ရဲမုိးကလည္း ေရးသားေဝဖန္ခဲ့ဖူးသည္။

‘‘ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဒုိင္လူႀကီးျဖစ္တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဒီဟာေတြ ဒီဟာေတြ စည္းကမ္းထုတ္တယ္။ အဲဒါေတြကို လုိက္နာႏုိင္ၾကမလား။ လုိက္နာႏုိင္ၾကတဲ့သူေတြက ၿပိဳင္ၾကဆုိတာပါပဲ’’ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စုေဝးေဟာေျပာခြင့္ႏွင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္မူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ ဦးသာဝင္းကေျပာသည္။

ယခုလ၁၅ရက္တြင္ရန္ကုန္၌ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႕ဆံုရန္ရွိေနၿပီး ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အပါအဝင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက တင္ျပေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားအျပင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ အဆင့္အသီးသီးတြင္ စစ္ဗုိလ္ေဟာင္းမ်ားအမ်ားစုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဘက္လိုက္မႈ ရွိလာႏုိင္ျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) ဥကၠ႒ ဦးသုေဝက ၎၏စုိးရိမ္မႈကုိ ေျပာျပသည္။

လြတ္လပ္တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္၊ မျဖစ္ဆိုသည္မွာ မဲေပးသည့္ရက္ကုိ ၾကည့္႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလမ်ားတြင္ ပါတီမ်ားမွ လြတ္လပ္စြာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ ရွိ၊မရွိမွာလည္းတုိင္းတာရမည့္အခ်က္တစ္ခ်က္အျဖစ္ပါဝင္သည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေျပာသည္။

  ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒တို႔က ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရမည္ဟု ေျပာထားသည့္စကားမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ၎တို႔ ကတိတည္၊ မတည္ကို ယခုႏွစ္ ပြင့္လင္းရာသီတြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွ စတင္ကာ ေစာင့္ၾကည့္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။  

7day news journal