ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ လက္ထပ္ခ်င္သူ လက္ထပ္ခြင့္မရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/14/2014 06:36:00 PM


ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္သား ခရစၥ ဆီဗီယာဆိုသူဟာ ျပည္နယ္တရား႐ုံးမွာ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးနဲ႔ လက္ထပ္ခြင့္ရရွိဖို႔ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါတယ္။ ခရစၥဆီ ဗီယာရဲ႕ ႐ူးေၾကာင္ေၾကာင္ႏိုင္တဲ့ ေလွ်ာက္ ထားခ်က္ဟာ ျပည္နယ္ရဲ႕ လိင္တူလက္ ထပ္ခြင့္ဥပေဒစီရင္ခ်က္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ လိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ခရစၥက ေဂးစံုတြဲေတြအေနနဲ႔ ဆီေလ်ာ္ေနတဲ့ လိင္ဆက္ဆံႏိုင္တဲ့အစိတ္ အပိုင္းကင္းမဲ့တဲ့အရာကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ ရာဆႏၵအရ လက္ထပ္ခြင့္ရရွိရင္ သူ႔အေန နဲ႔လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ ရာအရာဝတၴဳတစ္ခုကို လက္ထပ္ခြင့္ရရွိ သင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ကာမစိတ္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးတဲ့ ပ႐ိုဂရမ္ထည့္သြင္းထားတဲ့ ဗစစူနအမွတ္ တံဆိပ္ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ လက္ထပ္ခြင့္ရရန္ ခရစၥရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈကို ဖေလာ္ရီဒါျပည္ နယ္တရား႐ုံးက ပယ္ခ်ခဲ့တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ခရစၥက သူ႔ရဲ႕ကြန္ပ်ဴတာကို အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၿပီး အျခားသူ သို႔မဟုတ္ အျခားအရာမ်ားနဲ႔ လိင္စိတ္ေျဖျခင္းထက္ သူ႔ရဲ႕ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ လိင္စိတ္ေျဖရ တာကို ပိုမိုႏွစ္ၿခိဳက္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ခရစၥရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ ႏိုင္ငံေရးရာ ျပႆနာတစ္ရပ္ကို ၫႊန္းဆို ေထာက္ျပလို၍ျဖစ္ေစ၊ ဟာသလုပ္လုိ၍ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္တရားသူႀကီး ေရာဘတ္ ဟင္ကယ္လ္ကေတာ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ြ

Ref: DailyMail
Flower News Journal