ကားစီး ျခင္း ႏွင့္ က်န္းမာ ေရး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/30/2014 05:32:00 PM


       အလုပ္ နဲ႔ အိမ္ေ၀း ျခင္းေၾကာင့္ လမ္းမွာ အခ်ိန္ကုန္မ်ား သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနကို အေမရိ ကန္ ႏုိင္ငံ တြင္ေကာက္ယူထားေသာစစ္တမ္းတစ္ရပ္အား ကိုးကား ၍တစ္ဆင့္ျပန္ လည္တင္ျပ သြား မည္ျဖစ္ သည္။ ေမာ္ေတာ္ကား ေပါေသာ အေမရိကန္မ်ားသည္ မက်န္းမာမႈလည္း ေပါမ်ားေသာသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆို သည္။  ေမာ္ေတာ္ ကားမ်ား သည္  အေမရိကန္ ၏  စီးပြားေရး တိုးတက္ မွ ုကို ႀကီးစြာ အေထာက္ အကူျပဳ ခဲ့ သလို၊ ဘိုးေဘး ဘီဘင္မ်ား ေခတ္က စိတ္ပင္မကူးျဖစ္ ခဲ့ေသာ အလုပ္မ်ား စြာကို လည္း  ေမာ္ေတာ္ကား မ်ား ေၾကာင့္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရခဲ့သည္ကား မွန္သည္။ သို႔ေသာ္  တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပင္ ဘယ္ သြားသြား ကားထိုင္ေမာင္းၿပီး အလႈပ္အရွားနည္းစြာ သြားလာၾကျခင္း အက်ဳိးဆက္ အျဖစ္ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈ က နည္းလာ သည္။ ကိုယ္စိတ္ က်န္းမာေရးကအစ အလံုးစံု ပ်က္ယြင္း  လာ  သည့္  ဆိုးက်ဳိး ကို ခံစားရ ေတာ့ သည္။
ေခတ္၏  အသံုး အေဆာင္ မ်ားျဖစ္ ေသာ တီဗီ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊  စမတ္ဖုန္း၊  အ၀တ္ေလွ်ာ္ စက္ စသည္ တို႔ ထဲတြင္ ေမာ္ေတာ္ကား ေလာက္ အခ်ီး မြမ္းလည္း ခံရသလို၊ အကဲ့ရဲ႕ လည္း ခံရ ေသာ စက္ပစၥည္းမရွိေသး။  ခ်ီးမြမ္း ခံရ သည့္ဘက္ တစ္ ခ်က္ၾကည့္  ၾကစို႔။ ေမာ္ေတာ္ကား ၏ ေကာင္းက်ဳိး မ်ား  ကလည္း  ျမင္သာ သည္။ ပိုေကာင္း ေသာဘ၀  မ်ား  ထူေထာင္ေရး၊ ပိုေကာင္းေသာ အလုပ္ မ်ား လုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား သံုးကာ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ အရပ္ မ်က္ႏွာ ေပါင္းစံု သို႔ ခရီးဆန္႔ ႏိုင္ၾက သည္။ ကုန္စည္  ပစၥည္း  မ်ား ကို  တစ္ ေနရာမွ တစ္ ေနရာ လြယ္ကူ လွ်င္ျမန္စြာ ပို႔ ေဆာင္ႏိုင္ မႈေၾကာင့္ နယ္ေျမ ေဒသ မကြဲျပား ဘဲ ေဒသအသီးသီးက ထြက္ ေသာ ရာသီေပၚ စားေသာက္ ကုန္ မ်ားကိုပါ က်န္ေဒသမ်ားက ပါ တစ္ခ်ိန္တည္း စားသံုး ႏိုင္ၾကသည္။ ပူပူ ေႏြး ေႏြး အစားအစာမ်ားကိုပင္ အိမ္ေရွ႕တံခါး အေရာက္ အျမန္ဆံုးနည္းျဖင့္ လာပို႔  ေပးႏုိင္ ၾကသည္။ အျခားမ်ားစြာ ေသာ အက်ဳိးေက်း ဇူးမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။

ေကာင္းက်ဳိးရွိလွ်င္ ဆိုးက်ဳိးအတြက္ လည္း ျပန္ေပးဆပ္ရသည့္ နိယာမကို ကားမ်ား ကလည္း အျပည့္ အ၀ လိုက္နာ ၾကသည္။ ကားမ်ားက လူသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ ေစႏုိင္ပံု၊ အထူးသျဖင့္ ကားကို အ ခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာ စီးနင္း သြားလာရသူ  မ်ားအတြက္ ကားက က်န္းမာေရး  ဒုကၡ ေပး ႏုိင္ပံု မ်ားကို နယူးေယာက္ တိုင္းမ္ သတင္းစာတြင္ ေဆာင္း ပါး တစ္ ပုဒ္ျဖင့္  ေဖာ္ ျပထား  သည္။ အဓိက အခ်က္ အခ်ဳိ႕ကို ေအာက္ တြင္ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပပါမည္။

ေသြးတိုး

တကၠဆက္ျပည္နယ္ တြင္ ျပဳလုပ္ ထား ေသာ စစ္တမ္း တစ္ရပ္ အရ လူတစ္ ေယာက္  ကား  ၾကာၾကာ စီးခ်ိန္ နဲ႔ ေသြးတိုး နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ ပတ္သက္ ေနေၾကာင္း  ေတြ႕ ရွိခဲ့ ရသည္။  ကား ၾကာ ၾကာစီးၿပီး  ခရီး ၾကာၾကာ သြားရ ေလ ထို သူသည္   ေသြးတိုး ေ၀ဒနာ  ခံစား ရႏုိင္ ေျခ ပိုမ်ား ေလျဖစ္ ေၾကာင္း     စစ္တမ္း  အရ   သိရ သည္။  တစ္ေခါက္ လွ်င္ ဆယ္မိုင္ ႏွင့္အထက္ ေတာက္ ေလွ်ာက္ ကားစီးၿပီး  သြားလာ ရျခင္း  သည္ ေသြးတိုး ေ၀ဒနာ  ခံစားရ ေစမည့္ စိုးရိမ္ ေရမွတ္ျဖစ္ေၾကာင္း  စစ္တမ္း က ေထာက္ျပ သည္။  ဆီြဒင္ ႏုိင္ငံ ယူမီယာ တ ကၠသိုလ္ က ျပဳ လုပ္ ထားေသာ ေလ့လာ မႈစစ္တမ္း တစ္ရပ္ အရလည္း  အလားတူ  စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ရ သည္။ အနည္းငယ္ ကြာျခား သည္မွာ ထို ေလ့ လာမႈ က စိုးရိမ္မွတ္ ကို ၁၅ မိုင္   အျဖစ္   သတ္  မွတ္ျခင္း ျဖစ္ သည္။
ေသြး တြင္း သၾကား ဓာတ္ႏွင့္ ကိုလက္ စထ ေရာဓာတ္  ပိုမ်ား လာျခင္း

တကၠဆက္တြင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ စစ္ တမ္းမွာ ပင္ ေနာက္ထပ္ ေတြ႕ရွိခ်က္ တစ္ရပ္ ကား အလုပ္ လာ လွ်င္ ဆယ္မိုင္ ႏွင့္ အထက္၊ ျပန္လွ်င္ ဆယ္မိုင္ ႏွင့္ အထက္ စသျဖင့္  ခရီး စဥ္ တစ္ေၾကာင္းလွ်င္ ဆယ္မိုင္ ႏွင့္ အထက္ ကားစီးရေသာ အလုပ္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အ ျခား ခရီးတို ေလာက္သာ လာရေသာ ၀န္ထမ္း မ်ား ႏွင့္ ယွဥ္ လွ်င္ ေသြးတြင္း သၾကား  ဓာတ္ ပါ ၀င္မႈ ႏွင့္ ကို လက္စ ထေရာ ဓာတ္ ပါ၀င္ မႈ သိသိ သာသာ ကို မ်ား ျပား ေနေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႕ ရွိခဲ့ရ သည္။  ေသြးတြင္း သၾကား ဓာတ္ႏွင့္ ကိုလက္စထေရာ ဓာတ္ မ်ားျပား ျခင္း သည္ ဆီးခ်ဳိ၊  ႏွလံုး ျဖစ္ပြား ေအာင္ ဖိတ္ေခၚေနသကဲ့ သို႔ ရွိသည္။

စိတ္က် စိတ္ဖိစီး စိတ္႐ႈပ္ျခင္း

ခရီးစဥ္ တစ္ေၾကာင္းလွ်င္ ဆယ္မိုင္ႏွင့္ အထက္ ကားစီးၿပီး အလုပ္တက္ အလုပ္ဆင္း လုပ္ရသူမ်ား၏ စိတ္အေပၚလည္း ခရီးရွည္ ခရီးသြားရျခင္းက ၀န္ပိမႈ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရျပန္သည္။ အျခား ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ထိုသူမ်ား သည္ စိတ္ဓာတ္ က် ျခင္း ဒဏ္ ပိုခံစား ရသလို၊ လြယ္လြယ္ ႏွင့္ စိတ္႐ႈပ္ တတ္ၾက သူ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရ သည္။ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းႏွင့္ စိတ္ဖိစီး စိတ္ ႐ႈပ္ျခင္းသည္ ဘ၀သာယာ မႈကို ထိ ခိုက္ေစ႐ံု သာမက၊ ခႏၶာ ကိုယ္ ခုခံ အားစနစ္ ကို အား နည္း ပ်က္စီး ေစေသာ ေကာ္တီ ဇုန္းဓာတ္မ်ား ပိုထြက္ ေစသျဖင့္ လည္း ဘက္စံု က်န္းမာေရး ထိခိုက္ကာ အသက္ပါ ပိုတိုေစႏုိင္စြမ္း ရွိေန ျပန္သည္။

ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ေနျခင္း၊ အိပ္ေရးမ၀ျခင္း

ဆီြဒင္ ႏုိင္ငံ လန္း တက္ၠသိုလ္က ျပဳလုပ္ ထားေသာ ေလ႔လာမႈ စစ္တမ္း တစ္ရပ္ အရ လည္း အလုပ္နဲ႔ ပိုေ၀းေ၀း ေနရာမွာ ေနေလ၊ ထို၀န္ထမ္း သည္ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းဒဏ္၊ အိပ္ေရးမ၀  ျခင္းဒဏ္ ႏွင့္ ဖ်ားနာမႈ ဒဏ္ မ်ား ပိုခံရႏိုင္ ေျခရွိ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ ရျပန္ သည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတြင္  ျပဳ  လုပ္ထား ေသာ စစ္ တမ္း တစ္ရပ္ ကလည္း အလား တူ ရလဒ္ ကို ျပသ ေနျပန္သည္။ ေလာင္း အိုင္လင္း ရွိ ကုမၸဏီ မ်ား သို႔ အလုပ္လာ ဆင္းသူ မ်ားကို စစ္တမ္း ေကာက္ၾကည့္ ရာ အလုပ္နဲ႔ အိမ္နဲ႔ ေ၀းေလ  ထိုသူမ်ား သည္  အထက္ ပါ အတိုင္း ပို ေမာပန္း ႏြမ္းနယ္ တတ္ၾက သလို၊ ပို၍ လည္း အိပ္ေရး ပ်က္ျခင္းဒဏ္  ပိုခံစား ၾကရ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ ရသည္။ ကားနဲ႔ သြား လာရျခင္း သည္ ၾကာၾကာ စီးရေလ စီး သူကို က်န္းမာေရး ပိုင္း ပိုထိခိုက္ ေစ ေလျဖစ္ ေၾကာင္းကို အထက္ပါ စစ္တမ္း မ်ားက ေထာက္ျပေနၾကသည္။

အ၀လြန္ျခင္း

အထိုင္ မ်ားေလ ခါးတုတ္ ေလ ဆိုသည္ မွာ ေယဘုယ် မွန္ကန္ ေသာ သေဘာတရား တစ္ခု ျဖစ္ေနၿပီ။ ယခုလည္း ကားၾကာၾကာစီး သြားလာရသူမ်ား ကားေပၚမွာ အထိုင္မ်ား ျခင္း အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ခါးတုတ္သူမ်ား ျဖစ္ လာၾက သည္။ ေလ႔လာမႈ စစ္တမ္း မ်ားက လည္း ထို အခ်က္ မွန္ကန္  ေၾကာင္း  ေထာက္ခံ  ေနၾက သည္။ အထူး သျဖင့္ အလုပ္မွာ လည္း အထိုင္ မ်ား သူမ်ား၊ အလုပ္သြား  အလုပ္ျပန္မွာ လည္း  ကား ေပၚမွာ ခ်ည္း အ ထုိင္မ်ား ကာ  အခ်ိန္  ကုန္ သူ   အမ်ားစု   သည္    အ၀လြန္  ေ၀ဒနာ ခံစားရသူမ်ား ျဖစ္ လာၾက ေၾကာင္း ျဖင့္ တကၠဆက္ ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းက ေထာက္ျပလိုက္ သည္။

အထိုင္ မ်ားျခင္း ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္  ထိခိုက္ျခင္း  ကို ကာကြယ္ဖို႔ အေကာင္းဆံုး လမ္းကား တက္ႂကြ လႈပ္ရွား ေသာ ဘ၀ ေနမႈ ပံုစံ ပ်ဳိးေထာင္ယူေရး ျဖစ္သည္။ အားရ ဖြယ္ သတင္း  ေကာင္းကား ယခု ေနာက္ပိုင္း အေမ ရိကန္မ်ား သာမက ကမာၻ ့တစ္၀န္း ေမာ္ေတာ္ ကား   အသံုး ျပဳႏႈန္း မ်ား ေလ်ာ့နည္း လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားႏႈန္းမ်ားလည္း က်ဆင္းလာ သည္ကို ေတြ႕ေနရသည္။ အထိုင္ မ်ား ျခင္း၏ က်န္းမာေရး ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို သိရွိလာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕အေတာ္  မ်ားမ်ား မွာပါ  ကားစီး  သြား လာျခင္း ထက္ စက္ဘီးျဖင့္ သြားလာျခင္း၊ လမ္း ေလွ်ာက္ သြားျခင္းကို အားေပး သည့္   ၿမိဳ႕ ျပ  အေန အထား  မ်ား ထူ ေထာင္ လာ ၾကၿပီ။

ကားမ်ားသည္ သြားလာေရး ျမန္ဆန္ ေစသည္မွန္ေသာ္လည္း တန္ျပန္ဆိုးက်ဳိး အေနျဖင့္ လူသားမ်ား ၏ က်န္းမာေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာေနရာ ကားမ်ားႏွင့္ သဟဇာ တျဖစ္ေအာင္၊ က်န္းမာေရး မထိခိုက္ေအာင္ ကားမ်ားကို လူသားမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္ၾက မည္လား ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာသြားရမည္ ျဖစ္သည္။

Ref: 5 ways your commute could be killing you By Richard Read

messenger