မိမိအမိ်ဳးသမီး အိမ္ေထာင္ေရးအေပၚတြင္ သာယာမႈရွိ မရွိ ဘယ္လိုခန္႔မွန္းႏိုင္မလဲ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/30/2014 05:38:00 PM


University of Pittsburgh   မွ  ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ စိတ္ေက်နပ္မႈရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြက မိမိတို႔ဘ၀လက္တြဲေဖာ္နဲ႔ အိပ္စက္ခ်ိန္၊ အိပ္ယာႏိုးခ်ိန္တို႔ တၿပိဳင္ထဲ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ရလဒ္မ်ားအရ တအိပ္ယာထဲမွာ အတူတူအိပ္ေလ့ရွိတဲ့ စံုတြဲမ်ားက အိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္ႏွင့္ အိပ္ယာထခ်ိန္တူညီမႈ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး အကယ္၍ အမ်ိဳးသမီးက မိိမိအိမ္ေထာင္ေရးအေပၚ သာယာမႈ ပိုရွိပါက အိပ္ယာထခိ်န္၊ ႏိုးခ်ိန္ ပိုမိုတူညီေၾကာင္း သိရသည္။ ေလ့လာသူေခါင္းေဆာင္ health Gunn, Ph.D,  က ““စံုတြဲမ်ားအိပ္စက္မႈပံုစံက ၎တို႔၏ ဆက္ဆံေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေစၿပီး ၎တို႔ ဆက္ဆံေရးကလည္း အိပ္စက္မႈပံုစံအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေစသည္””ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ““ေလ့လာမႈမွာ ေမးျမန္းထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို လိုက္နာ ေျဖၾကားထားသည့္စံုတြဲ ၄၆တြဲအား အိပ္စက္မႈပံုစံကို ေလ့လာခဲ့ရာ လက္ထပ္ၿပီးသည့္ စံုတြဲမ်ား အိပ္ခ်ိန္ ႏိုးထခ်ိန္ပိုတူၿပီး၊ လက္မထပ္မီ အတူ ေနသူမ်ားက လက္ထပ္ၿပီးသူမ်ားေလာက္ တူညီမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ယင္းအခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အိပ္စက္မႈပံုစံေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္အခ်ိန္မွာ အိပ္တယ္ဆိုတာ သာမက၊ ဘယ္သူနဲ႔ အိပ္တယ္ဆိုတာေတြေၾကာင့္ပါ ေျပာင္းလဲႏုိင္တယ္လို႔ ဆိုလုိပါတယ္””ဟု ေလ့လာသူမ်ားက အဆိုျပဳခဲ့သည္။

ဖိုးေသာၾကာ
ref; Medindia