ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းကို ရခိုင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/30/2014 05:31:00 PM(ဓာတ္ပုံ- ေအာင္သူရ)
ရန္ကုန္- ဇြန္လ ၃၀ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေဝးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္အဆို ကို ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘ဒီေန႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္ၿပီ သမၼတဆီကို သဝဏ္လႊာျပန္ပို႔ထားတယ္’’ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ျမေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၂၅ ရက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းက တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ၎ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ အဆိုျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သဝဏ္လႊာကိုဖတ္ၾကားခဲ့သည္။ ကန္႔ကြက္လို သူမ်ားအေနျဖင့္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ သက္ေသအေထာက္အထားခိုင္လံုစြာျဖင့္ ကန္႔ကြက္လႊာကို လႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ကန္႔ကြက္သူလံုးဝမရွိသည့္အတြက္ ဇြန္လ ၃၀ အစည္းအေဝးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အတည္ျပဳ လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ျမေက်ာ္က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက အမိန္႔ျပန္တမ္းစာထုတ္ျပန္ေပးပို႔ၿပီးပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းက ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္၌ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုမည္ျဖစ္သည္။

7daydaily