အိမ္တြင္းေရး မတည္ၿငိမ္မႈက ကေလးငယ္၏ ဒီအင္န္ေအကို ထိခိုက္ေစႏိုင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/30/2014 02:24:00 PM


အိမ္တြင္းေရး မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ ကေလးမ်ားသည္ စိတ္ဒဏ္ရာ ရႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ယခုအခါ မိသားစု၀င္မ်ား စိတ္ထိခိုက္ ခံစားေနရသည္ ကိုေတြ႕ျမင္ရသည့္ ကေလးမ်ားသည္ ဒီအင္န္ေအ ထိခိုက္မႈ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ထပ္မံ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

 အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသမႈမ်ားေၾကာင့္ မိသားစု ျပႆနာမ်ားျဖင့္ ၀မ္းနည္း ပူေဆြးေနရသည့္ လူငယ္မ်ား၏ မ်ဳိးေစ့ဗီဇရွိ တယ္လိုမီးယားသည္ တည္ၿငိမ္သည့္ မိသားစုမ်ားရွိ တယ္လိုမီးယားထက္ သိသိသာသာ ပိုတိုေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ တယ္လိုမီးယားတိုလာေလ ေစာေစာ ေသဆံုးႏိုင္ေျခ မ်ားလာေလျဖစ္သည္။

 အဆိုပါ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမွာ ကေလးငယ္တြင္ ႏွလံုးေရာဂါ၊ အ၀လြန္ေရာဂါႏွင့္ အရြယ္ ေရာက္လာသည္ ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ တျခားေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္မည့္ အႏၲရာယ္ တိုးပြားလာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 တယ္လိုမီးယား ဆိုသည္မွာ ဆဲလ္မ်ားပြားမ်ားရာတြင္ က်ဳံ႕မသြားေစရန္ ခရိုမိုးဆုန္းထိပ္ရွိ အဖံုးေလးမ်ားကို ဆိုလိုသည္။

ကေလး တစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ဘ၀မွာ ထိေတြ႕ရတဲ့ ခါးသီးမႈေတြ မ်ားေလေလ တယ္လိုးမီးယား ကလည္း ပိုတိုေလျဖစ္ သည္။
 ယင္းမွာ လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေန၊ မိခင္၏ ပညာေရး အဆင့္အတန္း၊ မိဘ အသက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလး၏ အသက္ စသည့္ တျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 စိတ္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈေၾကာင့္ မိန္းကေလးမ်ားတြင္ တယ္လိုမီးယား ပ်က္စီးမႈမွာ ေယာက်္ားေလးမ်ားထက္ ပိုမ်ားေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။    


Credit: The Messenger