အရယ္၊ အၿပံဳး သင္တန္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/27/2014 07:37:00 AM


ေအသင္ေအာင္

အမ်ားျပည္သူကုိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ေဖာ္ေရြမႈက အလြန္ အေရးႀကီး ပါတယ္။ နာမည္ႀကီး ေလေၾကာင္းလုိင္းေတြ၊ ဘဏ္ေတြ၊ ဟုိတယ္ေတြ စတဲ့ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာဆုိရင္ ေဖာ္ေရြစြာ ဆက္ဆံႏုိင္ဖုိ႔ ၀န္ထမ္းေတြကုိ သင္တန္းေတြ ပုိ႔ခ်ေပး တတ္ၾက ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ Chongaing ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုဟာ ၀န္ထမ္းေတြ ေဖာ္ေရြမႈရွိေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး အရယ္၊ အၿပံဳးသင္တန္း ကုိ ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုဟာ ရထားစီးနင္းတဲ့ ခရီးသြားျပည္သူေတြ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ရရွိရန္ အတြက္ ဘယ္လုိအေကာင္းဆုံး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသြားရမလဲ ဆုိတာ သင္တန္းပုိ႔ခ်ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မ်က္ႏွာကုိ အၿမဲတမ္းခ်ဳိသာမႈရွိေစရန္ အတြက္ အဓိကသင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ခ်ဳိသာတဲ့ အၿပံဳးပုိင္ရွင္ ျဖစ္ေစဖုိ႔ သြားၾကားထဲမွာ တူတစ္ေခ်ာင္းကုိ ကုိက္ေစၿပီး ေလ့က်င့္မႈ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ခရီးသည္ေတြကုိ ေတြ႕တဲ့အခါတုိင္း အၿမဲတမ္း အရယ္၊ အၿပံဳး ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၀န္ထမ္းေတြ ဟာ ခရီးသြား ျပည္သူေတြ အႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႕တဲ့အခါ ဘယ္လုိျပဳလုပ္ရမလဲ ဆုိတာကုိ သင္ၾကားရပါေသးတယ္။ လွပေသသပ္တဲ့ ၀တ္စုံေတြကုိ ၀တ္ ဆင္ၿပီး ခရီးစဥ္ မစတင္မီလုံၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ သိရွိႏုိင္ဖုိ႔ ရွင္းလင္းေျပာဆုိ တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ရပါတယ္။ ရထားသြားလာေနစဥ္ အတြင္း ခရီးသြားျပည္သူေတြ အတြက္ အစားအေသာက္မ်ား ပု႔ိေဆာင္ရာမွာ ဖိတ္စင္မႈ မရွိေအာင္ ဗန္းကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာ ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔လည္း ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရပါတယ္။ ေလယာဥ္မယ္ေတြ အတုိင္း ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ၿပီး ရထားစီး ခရီးသည္ ေတြကုိ ၀န္ေဆာင္မႈ အျပည့္ေပးတဲ့ အစီအစဥ္ကေတာ့ ေလးစားစရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြကုိ (၂၄) ရက္ စခန္းသြင္း ေလ့က်င့္ေပးၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြ စတင္ဖုိ႔ အဆင့္သင့္ျဖစ္ သြားခဲ့ၿပီလုိ႔ သိရပါတယ္။

The messenger