၂၀၁၅ ကာလအလြန္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ဟု ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ ေဟာကိန္းထုတ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/27/2014 04:58:00 PM


ခင္ၿငိမ္းသစ္| ေသာၾကာေန႔၊ ဇြန္လ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနအတိုင္းသာ ေရွ႕ဆက္သြားပါက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္ကာလတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရး သိပံၸပညာရွင္ အီေဂါဗလာဇီဗစ္က Educational Initiatives ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေဟာကိန္းထုတ္လိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၁ မွစတင္ကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ တိုးတက္မႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္စ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မရိွေတာ့ဘဲ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ (ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္)တို႔ ေက်ာခိုင္းေနၾကျခင္းသည္ စိုးရိမ္ရန္အခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ၎က ႐ႈျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ဦးေဆာင္ေနသူ ႏွစ္ဦး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအေနအထားသို႔ သိသိသာသာေရာက္ေနျခင္းကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ညိႇႏိႈင္းႏိုင္ျခင္းမရိွပါက မေက်နပ္မႈမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာႏိုင္သည္ဟု အီေဂါက ယူဆသည္။

ထို႔အျပင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလအေစာပိုင္းတြင္ မတူညီသည့္ အုပ္စုမ်ားၾကား ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျပင္းထန္လာႏိုင္သည့္အတြက္ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိး မေပၚေပါက္ေစရန္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးအၾကား အာဏာခြဲေ၀ရာတြင္ မွ်တသည့္ အေပးအယူလုပ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ဳိး ရရွိသင့္သည္ဟု ဆိုသည္။

ယခုအေျခအေနအရ အာဏာရပါတီ ဘက္မွ ၂၀၁၅ တြင္ အႏိုင္ရမည္ဟု ယူဆလ်က္ရွိၿပီး၊ အႏိုင္ရရွိေစရန္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳမည့္ သ႑န္ကလည္း အထင္အရွားရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာခ်ိန္ေရာက္မွ ပီအာရ္စနစ္ကို တင္သြင္းလာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ မလိုအပ္ေသာ ကိစၥတစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟု အီေဂါက သံုးသပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရိွ အသံုးျပဳေနသည့္ ႏိုင္သူရသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကိုသာ ဆက္လက္က်င့္သံုးရန္ လိုသည္ဟု ၎က အႀကံျပဳသည္။

အထူးအားျဖင့္ အတိုက္အခံတို႔သည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းသို႔ေရာက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား သေဘာတူညီထားရန္လိုသည္ဟု အီေဂါက ေထာက္ျပသည္။

အီေဂါသည္ ခ်က္ႏိုင္ငံသား ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်လ်က္ရွိသည္။

Mizzima Burmese