ျပည္တြင္းရွိ တိုက္ခိုက္ရလြယ္ကူေသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ နာမည္ႀကီးကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္ေနဟုဆုိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/27/2014 05:33:00 PMျမန္မာႏိုင္ငံရွိ နာမည္ႀကီးဘဏ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္ လံုၿခံဳေရးကိုထိုးေဖာက္ၾကည့္ရာတြင္ ဟက္ကာမ်ား တိုက္ခိုက္၍ရေသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း စင္ကာပူႏုိင္ငံ  အေျခစိုက္ Cyber Security ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ EyeD က ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ မိတ္ဆက္ပဲြတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။


‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ နာမည္ႀကီး ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရး ထိုးေဖာက္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ေဖာက္လို႔ရတဲ့ အမ်ိဳးအစားထဲမွာ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ နာမည္ႀကီး ဘဏ္မ်ားနဲ႔ ကုမၸဏီေတြပါေနတာကိုလည္းေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ Cyber Security အင္မတန္အားနည္းေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္’’ ဟု EyeD ကုမၸဏီႏွင့္ ျပည္တြင္း မိတ္ဖက္ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ေသာ SDI မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ Dr. မာတင္ေက်ာ္နႏၵက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ Cyber Security အားနည္းေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံမဆိုထားႏွင့္ ကမၻာ့နာမည္ႀကီး ကုမၸဏီႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ DBS, PosB, Stand Bank ႏွင့္ E-Bay ကဲ့သို႔ ကုမၸဏီမ်ားပင္ Cyber တိုက္ခိုက္မႈကို ခံေနရသည့္အတြက္ အြန္လိုင္းေပၚမွ ေငြေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ အြန္လုိင္းဘဏ္စနစ္တို႔ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ယခုထက္ပို၍ Cyber Se-curity ကို ျမႇင့္တင္သြားရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း EyeD ကုမၸဏီက အဆိုပါပဲြတြင္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။

‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အြန္လုိင္းေငြေပးေခ်မႈေတြကို စတင္လုပ္ ကိုင္ေနၿပီး အမ်ားျပည္သူရဲ႕ ေငြေၾကးေတြကို အြန္လိုင္းေပၚမွာ သံုးစဲြရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ၎တို႔အတြက္ လံုၿခံဳေရးကို တုိးျမႇင့္မ ထားဘူးဆိုရင္ ျပည္သူေတြက ယံုၾကည္မႈပ်က္သြားၿပီး ေရရွည္မွာ လုပ္ငန္းကို ထိခိုက္လာႏုိင္ပါတယ္’’ ဟု Dr. မာတင္ေက်ာ္နႏၵ က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္၍ လုပ္ကိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ လက္တဲြ၍ လုပ္ကိုင္သည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားကို ရရွိေအာင္လုပ္ထားရန္ လိုအပ္ၿပီး လံုၿခံဳေရးျမင့္မားေသာ ဆက္သြယ္ေရး၊ ဘဏ္ ႏွင့္ အိုင္တီလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုး ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း EyeD က ဆုိသည္။

7day daily