ပညာမ်ားမ်ား တတ္ေလ မ်က္မွန္ထူထူ တပ္ရေလ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/13/2014 09:06:00 AMသန္းထိုက္စိုး

မ်က္မွန္ထူထူ တပ္သူဆိုလွ်င္ ခပ္တံုးတံုးလူ ျဖစ္ရင္ျဖစ္၊ သို႔မဟုတ္ စာဂ်ပိုးျဖစ္ရမည္ဟု ေျပာတတ္ၾကသည္။

သိပၸံပညာရွင္မ်ားကမူ မ်က္စိမႈန္ျခင္းသည္ မ်ဳိးဗီဇႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ေလ့လာမႈ စစ္တမ္း တစ္ရပ္ကမူ ပညာ ပိုတတ္သူျဖစ္ေလ မ်က္မွန္ထူထူ တပ္ရဖို႔ နီးစပ္ေလဟု ဆိုလိုက္သည္။ ပညာရည္ျမင့္ေလ မ်က္စိ အေ၀းမႈန္ဖို႔လည္း ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားေလျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တမ္းက ဆိုသည္။

ေရွ႕ကို ေျခာက္ေပ ေျခာက္လက္မ ထက္ေက်ာ္လွ်င္ အျမင္၀ါးေနၿပီဆိုလွ်င္ အေ၀းမႈန္သည္ဟု သတ္မွတ္သည္။ မ်က္လံုးအိမ္ ပံုမွန္ထက္ ရွည္ေနျခင္းသည္ အေ၀းမႈန္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တြင္ အေ၀းမႈန္သူ (၄၂) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး၊ ၿဗိတိန္တြင္(၂၀)မွ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္းၾကား ရွိသည္။

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး အားေကာင္းေနေသာ အာရွေဒသတြင္ ကား(၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းထိသည္ အေ၀းမႈန္ျခင္း ျပႆနာ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ဆိုးဆိုး ၀ါး၀ါး ျဖစ္ပြားသူႏွင့္ ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့ ျဖစ္ပြားသူသာ ကြာျခားသည္။ မၾကာ မၾကာ အျပင္ထြက္ၿပီး ေ၀းေ၀းျမင္ရေသာ ေနရာမ်ားကို ၾကည့္ေပးျခင္း၊ မ်က္လံုးကို အနားေပးျခင္းသည္ လူတိုင္း လုပ္ႏုိင္ေသာ ကုသနည္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ဒိန္းမတ္တြင္ လုပ္ထားေသာ စစ္တမ္း တစ္ရပ္အရကား အိမ္ျပင္ထက္ ေဆာ့ကစားေသာ ကေလးမ်ားသည္ အျပင္ သိပ္မထြက္ေသာ ကေလးမ်ားထက္ အေ၀းပိုမႈန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ပညာရည္ ျမင့္ျခင္းႏွင့္ အေ၀းမႈန္ျခင္း ဆက္စပ္မႈကို ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ မိန္းၿမိဳ႕ ေဆးတကၠသိုလ္က သုေတသန ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းတြင္ အသက္ (၃၅) မွ (၇၄) ႏွစ္ၾကား လူ (၄၆၅၈) ဦး ပါ၀င္သည္။ ၎တို႔ အနက္ အေ၀းမႈန္ သူမ်ားကို အစုခြဲ ၾကည့္ရာ (၂၄) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အထက္တန္းေက်ာင္း မတက္ဘူးသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ (၃၅) ရာခိုင္ႏႈန္းကား အထက္တန္း ေအာင္ၿပီး အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းေက်ာင္း တစ္ခုခုတက္ကာ အသက္ ေမြးသူမ်ားျဖစ္သည္။ (၅၃) ရာခိုင္ႏႈန္းကား တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ပညာတတ္ေလ မ်က္စိအေ၀းမႈန္ ႏုိင္ေျခပိုမ်ားေလ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားခဲ့သည္။

Source: Daily Mail
The Messenger