ထူးစမ္းအ့ံၾသဖြယ္ ..နံရံေပၚတြယ္တက္ဖို႔အတြက္ ေတာက္တဲ့ေတြ လွ်ပ္ျငိမ္လွ်ပ္စစ္အား အသုံးျပဳ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/13/2014 09:05:00 AM


ေတာက္တဲ့ေတြဟာ  နံရံေတြေပၚတက္တာ၊ ကားေပၚမွာ ေတာက္တဲ့ရွိေနရင္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ကားကို အာမခံေပးႏိုင္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြဟာ အံ့ၾသစရာေကာင္းတဲ့ အရာေတြပါ။ သူတို႔ေတြ ေျပာင္ေခ်ာတဲ့ အလ်ားလိုက္ နံရံမ်က္ႏွာျပင္ေတြအေပၚေရာက္ေအာင္ ဘယ္လို တက္ၾကတာလဲ။ ေတာက္တဲ့ေတြ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းတြယ္တက္ၾကရတာ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့   သိပၸံပညာရွင္ေတြ အရင္တုန္းက ယူဆထားခဲ့တာ ေမးခြန္းထုတ္စရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

လွ်ပ္ျငိမ္ဓာတ္အားေတြဟာ ေတာက္တဲ့ေတြကို နံရံေပၚတြယ္တက္ေစႏုိင္တဲ့ အဓိကက်တဲ့အခ်က္တစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ စာတမ္းအသစ္တစ္ခုက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အရင္တုန္းက ေတာက္တဲ့ေတြ van der Waals ေတြေပၚ တြယ္ကပ္ေစႏုိင္တဲ့ အခ်က္က ေတာက္တဲ့ေတြရဲ႕ေျခဖ၀ါးမွာရွိတဲ့ ေသးငယ္တဲ့အေမြးေတြ ႏွင့္ တြယ္တက္တဲ့နံရံ မ်က္ႏွာျပင္ ေတြရဲ႕ အျပန္အလွန္ဆြဲအား ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ လို႔ သိပၸံပညာရွင္အမ်ားစုက ယုံၾကည္ထားၾကပါတယ္။ လွ်ပ္ျငိမ္ဓာတ္အားဟာ ေတာက္တ့ဲေတြျပဳတ္မက်ေအာင္ တြယ္တက္ေစႏုိင္တဲ့ အဓိကအခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ Yale တကၠသိုလ္က သုေတသနပညာရွင္ Hadi Izadi ရဲ႕ ေလ့လာခ်က္ အသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေတာက္တဲ့တစ္ေကာင္ နံရံေပၚတက္တဲ့အခါ လွ်ပ္ဖိုေတာက္တဲ့တစ္ေကာင္ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အႏုတ္သေဘာေဆာင္မ်က္ႏွာျပင္ျဖစ္ေစျပီး ေျခဖ၀ါးဆီသို႔ Electron ကိုထုတ္ေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သုေတသနပညာရွင္ေတြအတြက္ ေရွ႕ဆက္ေျဖရွင္းခ်က္လုပ္ရန္ ခက္ခဲတဲ့အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့အတြက္ သိပၸံပညာရွင္ေတြအားလုံးက Izadi ရဲ႕ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ကို လက္မခံၾကပါဘူး။

Source: http://www.nbcnews.com/
trend myanmar