ကြ်တ္လြတ္ေအာင္ အမွ်ေပးနည္း အစီအစဥ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/06/2014 04:12:00 PM(၁) အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ဟာ သီလ သမာဓိ ပညာ သိကၡာသံုးပါးနဲ႔
ျပည့္စံုတဲ့ျဖစ္ရမယ္။ လူထဲမွာလည္း ငါးပါးသီလ
လံုေအာင္ေစာင့္သူဆိုလွ်င္အလွဴခံေနရာမွာ ပါ၀င္နိဳင္ပါတယ္။
ဘုန္းၾကီးမရိွတဲ့ေနရာဆိုရင္ အသံုးျပဳနိဳင္ပါတယ္။
ေပတ၀တၳဳပါဠိေတာ္ ခလႅာဋိယေပတီ ၀တၳဳမွာ ပင္လယ္ထဲမကြ်တ္မလြတ္ျဖစ္ေနတဲ့
ျပိတၱာမတစ္ေယာက္ အ၀တ္အစားရဖို႔ အတြက္ ငါးပါးသီလလံုတဲ့ သေဘၤာသားတစ္ေယာက္ ကိုအ၀တ္ေတြလွဴျပီး
အမွ်ေပးလိုက္တာ အ၀တ္အစားေတြရသြားတယ္။

(၂) အပ္စပ္တဲ့ ဆြမ္းတို႔ သကၤန္းတို႔ ေဆးတို႔ျဖစ္ရမယ္။
ဒီလိုအလွဴပြဲမွာ ေငြေတြမလွဴသင့္ဘူး။ အလွဴခံမယ့္ရဟန္းမွာ
ကိပၸိယ ဒကာပါရင္ေတာ့ လွဴေကာင္းပါတယ္။

(၃)ဘယ္ေန႔ ဘယ္ရက္ ဘယ္ႏွစ္နာရီမွာ
အမွ်ေပးေ၀မယ့္အေၾကာင္း
ေသသူကိုတိတိက်က်ေျပာဆိုျပီး ဖိတ္ၾကားရပါမယ္။

(၄)ျဖစ္နိဳင္ရင္ အလွဴရွင္ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ေစ
တရားေပးမယ့္ ဆရာေတာ္ကျဖစ္ေစ
အိမ္ေစာင့္နတ္ ျမိဳ႔ေစာင့္နတ္ ေတာေစာင့္နတ္ ေတာင္ေစာင့္နတ္
နတ္အေပါင္းတို႔ကို အခုလိုေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားရပါမယ္။
“အိမ္ေစာင့္နတ္ ျမိဳ႔ေစာင့္နတ္ ေတာေစာင့္နတ္
ေတာင္ေစာင့္နတ္ အေပါင္းတို႔ ေသဆံုးသူေမာင္နီတစ္ေယာက္
ေပးေ၀ေသာအမွ်ကို သာဓုေခၚနိဳင္ရန္
ဤျမိဳ႔တြင္း ဤအိမ္းတြင္းသို႔ လာခြင့္ျပဳၾကပါ။
ကၽႊႏ္ုပ္တို႔ေပးေ၀းေသာ အမွ်ကို ေမာင္နီတစ္ေယာက္
သာဓုေခၚနိဳင္ေအာင္ ဘုရားဂုဏ္ တရားဂုဏ္ကို သံဃာ ဂုဏ္ကို
ဦးထိပ္ထားျပီး အသင္တို႔ကိုယ္တိုင္ဖိတ္ၾကားေပးပါ။
အသင္တို႔ကိုယ္တိုင္ အသိေပးၾကပါ။

ဒီေလးခ်က္နဲ႔ ညီေအာင္လုပ္ေပးရင္ ျပိတၱာဘ၀က ကြ်တ္လြတ္ သြားမွာေသခ်ာတယ္။

(ဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀န)

(လူျဖစ္ရျခင္းရဲ႕အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္)