အျငင္းပြားဖြယ္ ပါဝင္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးကို Coca Cola ဖယ္ရွားသြားမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/06/2014 09:50:00 PM


ဘရိုမင္းဓာတ္ ျဖည့္စြက္ထားသည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ဆီ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ BVOကို Coca Cola၏ ထုတ္ကုန္အခ်ိဳ႕တြင္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသည့္ေနာက္ ယင္းအေျခအေနအေပၚ ေဝဖန္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိလာသည္

ကမာၻေက်ာ္ အေဖ်ာ္ယမကာ လုပ္ငန္းစုႀကီး Coca Cola အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ပါဝင္ပစၥည္း တစ္မ်ိဳးကို အၿပီးသတ္ ဖယ္ရွားသြားေတာ့မည္ဟု အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ဘရိုမင္းဓာတ္ ျဖည့္စြက္ထားသည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ဆီ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ BVOကို Coca Cola၏ ထုတ္ကုန္အခ်ိဳ႕တြင္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသည့္ေနာက္ ယင္းအေျခအေနအေပၚ ေဝဖန္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိလာသည္။ BVOကို မီးေလာင္မႈကို တားဆီးသည့္ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား၊ ပလပ္စတစ္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳေလ့ ရွိသည္။ Coca Cola Fruit၊ Fantaႏွင့္ Poweradeတို႔ကဲ့သို႔ ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ BVO ပါဝင္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

BVOသည္ အႏၱရာယ္ ႀကီးမားျခင္း မရွိေသာ္လည္း စားေသာက္ကုန္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္ မသင့္ေတာ္ဟု ယူဆျခင္း ခံရသည့္ ဓာတ္ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ မစၥစၥပီမွ ဆာရာ ကာဗာနာဆိုေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလး တစ္ဦးက အားကစားသမားမ်ား ေသာက္သံုးသည့္ ေဖ်ာ္ရည္အခ်ိဳ႕တြင္ BVOပါဝင္ေနျခင္းမွာ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း စတင္၍ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ခဲ့ၿပီး သူမကို ေထာက္ခံသူ အေျမာက္အျမား ရွိလာသည္။ Coca Cola၏ ေျခလွမ္းသည္ အေဖ်ာ္ယမကာ လုပ္ငန္းစုႀကီး အမ်ားအျပားက BVOအေပၚ ဆန္႔က်င္မႈအား အေလးထား အာရံုစိုက္လာသည့္ အေထာက္အထားသစ္လည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။

Coca Colaသည္ ရနံ႔စြဲဆီသဖြယ္ အသံုးျပဳသည့္ BVOေနရာတြင္ ထင္းရွဴးဆီမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ဂလိုင္စီေရာ အက္စ္တာျဖင့္ အစားထိုးရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီဟု ဆိုသည္။ (၁၉၇၀)ျပည့္ႏွစ္က အေမရိကန္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး စီမံကြပ္ကဲေရး ဌာနသည္ BVOအား အစားအေသာက္မ်ားတြင္ ျဖည့္သြင္းသည့္ ပစၥည္းစာရင္းမွ ကန္႔သတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေဖ်ာ္ယမကာ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ အရည္၏ အပံု(၁)သန္း၌ BVO (၁၅)ပံု ထည့္သြင္းရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ Coca Cola၏ ၿပိဳင္ဘက္ Pepsiသည္လည္း ၎တုိ႔၏ ထုတ္ကုန္ျဖစ္ေသာ Gatoradeမွ BVO ထည့္သြင္းမႈကို ယမန္ႏွစ္အတြင္း စတင္ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး အျခားထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ပါ အသံုးမျပဳေတာ့ရန္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

PLanet