ခ်စ္မႈေရးရာကိစၥမ်ားကို သာယာေစမယ့္ အဆီက်ေဆး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/06/2014 09:20:00 AM


No. 115
ေသြးတြင္းကိုလက္စတီေရာကို က်ေစတဲ့ ေဆး၀ါးေတြဟာ ႏွလံုးေရာဂါကို ခံစားေနရတဲ့ အမ်ိဳးသားႀကီးေတြရဲ႕ လိင္မႈေရးရာ စြမ္းေဆာင္မႈေတြကို  ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေၾကာင္း သုေတသနတစ္ရပ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
Rutger Robert Wood Johnson  ေဆးတကၠသုိလ္မွ သုေတသီေတြရဲ႕ ေလ့လာမႈအရ Statin  ေဆး၀ါးေတြဟာ ေသြးတြင္းကိုလက္ စေရာက်ေစျခင္း၊ ႏွလံုးတိုက္ခုိက္မႈနဲ႔ ေလျဖတ္ျခင္းေတြကို ကာကြယ္ေစ ႏိုင္တဲ့အျပင္ အမ်ိဳးသားအဂၤါ စြမ္းေဆာင္မႈကိုလည္း  ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။  ယင္းေဆးတကၠသိုလ္မွ ႏွလံုးက်န္းမာေရးပါေမာကၡ John Kostis  က အမ်ိဳးသားႀကီးေတြဟာ ႏွလံုးက်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈနဲ႔အတူ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို  ႀကံဳေတြ႕လာရတဲ့အတြက္ ဒီသုေတသနဟာ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာေတြအတြက္ သတင္းေကာင္းပဲျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။
ဒီသုေတသနမွာ စမ္းသပ္မႈေပါင္း ၁၁ခုျပဳလုပ္ခဲ့ရၿပီး အသက္၆၀ နဲ႔အထက္ အမ်ိဳးသားေပါင္း ၁၁၂၅ဦး ကိုေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ ရလဒ္မ်ားအရ Statin ေဆး၀ါးကိုသံုးစြဲၿပီး ေနာက္မွာ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေသြးတြင္း ကိုလက္စတီေရာစတဲ့ ျပႆနာေတြ ေလ်ာ့က်သြားတဲ့အျပင္ အိမ္ေထာင္ေရးသုခကိုလည္း ပါ၀င္သူမ်ား ရဲ႕ ၇၈ရာခိုင္ႏႈန္းကရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ယခုေတြ႕ရွိမႈကို The Journal of Sexual Medicine  မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သက္ႏွင္း
ref; ANI

Health Updates Journal