ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားအား ပံုႏွိပ္စက္ပစၥည္းမ်ားမပို႔၍ လိမ္လည္မႈျဖင့္ အေရးယူ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/30/2013 02:38:00 PM

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၃၀

၁၇.၁.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၂)ရပ္ကြက္ေန ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး၊ (ဘ)ဦးေက်ာ္လွိဳင္သည္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံရွိ
M.S MYOUNG SHIN INDUSTRY CO.,Ltd မွ ဥကၠဌျဖစ္သူ
Mr.YOON ထံ E-mail ျဖင့္ဆက္သြယ္ကာ ပံုႏွိပ္စက္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား US ေဒၚလာ ၁၅၅၈၀၀ ျဖင့္၀ယ္ယူရန္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ကာ ၎ပစၥည္းမ်ားအတြက္ US ေဒၚလာ ၁၂၀၀၀၀ အား Mr.YOON လႊဲအပ္ခိုင္းသည့္ ဘဏ္သို႔လႊဲေပးခဲ့ၿပီး ပစၥည္းမ်ားအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေမလတြင္
ေနာက္ဆံုးထားပို႔ေပးရန္သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ ပစၥည္းမ်ားအားပို႔အပ္ေပးျခင္းမရွိသည့္အျပင္ US ေဒၚလာမ်ား
အားလည္း ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ေရာက္ရွိေန သည့္ Mr.YOON အားအေရးယူေပးရန္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးမွတိုင္တန္းခဲ့ရာ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း
(ပ)၁၆၄/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၄၂၀ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
Yangon Police