အရပ္ျမင့္ျခင္းႏွင့္ ကင္ဆာ ဆက္စပ္ဟုဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/30/2013 09:39:00 AM

အရပ္ျမင့္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း မ်ားေၾကာင္း၊ အရပ္ျမင့္ေလ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားေလ ျဖစ္ေၾကာင္း Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

Women's Health Initiative (WHI) အဖြဲ႕က အသက္ ၅၀ ႏွစ္မွ ၇၉ ႏွစ္ အတြင္း အမ်ဳိးသမီး ၂၀,၉၀၀ ဦးကို ေလ့လာ စမ္းသပ္ၾကည့္ရာတြင္ ထိုရလဒ္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အုပ္စု ငါးစု ခြဲၿပီး ေလ့လာရာ၌ အရပ္ ၅ ေပ ၁ လက္မႏွင့္ အထက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တြင္ ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ပိုမ်ားသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ ရသည္။ ၅ ေပ ၁ လက္မႏွင့္ အထက္ အရပ္ တစ္စင္တီမီတာ ျမင့္သြားတိုင္း ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏႈန္းမွာ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးသြားႏိုင္သည္ဟု ယင္းဂ်ာနယ္ တြင္ ေရးသားထားသည္။
The Voice Weekly