ကုန္းတြင္းအင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္း ျပင္ဆင္ၿပီးပါက အျမန္ႏႈန္းေစာင့္ၾကည့္မည္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လွ်င္ ေရေအာက္ဆက္ေၾကာင္း ျပဳျပင္ရန္မလို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/30/2013 08:19:00 PM

ခ်ဳိကို | အဂၤါေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၄၃ မိနစ္

ဇူလုိင္ ၂၂ ရက္က စတင္ျပတ္ေတာက္ခဲ့သည့္ Sea Me We 3 ေရေအာက္အင္တာနက္ဖိုင္ဘာဆက္ ေၾကာင္း ျပင္ဆင္မႈတြင္ ကုန္းတြင္းအင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္းကို ျပင္ဆင္ခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီျဖစ္ရာ ျပင္ ဆင္ၿပီးပါက အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္း ျပန္လည္ေကာင္း၊ မေကာင္းကို ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ျပင္ပဆက္သြယ္ေရးဌာန အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးစိုင္းေစာလင္းထြန္း က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ မူလက ထုတ္ျပန္ရာတြင္ Sea Me We 3 အင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္း မွာ ေရေအာက္တြင္ ျပတ္ေတာက္ေနသည္ဟု ယူဆခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ကုန္းတြင္းတြင္ ေတြ႔ရွိရေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ဇူလုိင္စတုတၳပတ္အတြင္းက စတင္ခဲ့သည္။ ျပင္ဆင္မႈသည္ ႏွစ္ပတ္ခန္႔ၾကာ ျမင့္ဖြယ္ရွိၿပီး ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္း ျပန္လည္ျမင့္တက္လာပါက ပင္ လယ္ေရေအာက္ေကဘယ္လ္ဆက္ေၾကာင္းကို ျပင္ဆင္ရန္ စစ္ေဆးရန္မလိုေတာ့ဟုလည္း အင္ဂ်င္နီ ယာခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ဦးစိုင္းေစာလင္းထြန္းက “လက္ရွိေတာ့ ဖ်ာပံုနားမွာရွိတဲ့ ကုန္းတြင္းပိုင္းအင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္းေက ဘယ္လ္ႀကိဳးေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ်ိတ္ဆက္ေနတယ္။ အဲဒီဆက္ေၾကာင္း ျပင္ဆင္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ရင္ေတာ့ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းကို ေစာင့္ၾကည့္မယ္။ ေစာင့္ၾကည့္လို႔ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္း ျပန္ေကာင္း လာမယ္ဆိုရင္ ေရေအာက္ေကဘယ္လ္ဆက္ေၾကာင္းေတြဘက္မွာ ဘာျပႆနာမွမရွိႏိုင္ေတာ့ဘူး”ဟု ေျပာသည္။

ကုန္းတြင္းအင္တာနက္ေကဘယ္လ္ဆက္ေၾကာင္း ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕မွ ႏွစ္မိုင္တစ္ဖာလံု ႏွင့္ ႏွစ္မိုင္ေျခာက္ဖာလံုၾကား ကုန္းတြင္းပိုင္း ေျမေအာက္တြင္ျမဳပ္ထားေသာ ပါ၀ါေကဘယ္လ္ႀကိဳးေပါက္ၿပီး ပါ၀ါယိုစိမ့္မႈ (Leakage) ျဖစ္ေပၚေနသည့္အတြက္ ပါ၀ါေကဘယ္လ္ႀကိဳး အရွည္မီတာ ၅၀၀ ကို အစားထိုးျပဳျပင္ေနၿပီး ျပင္ပဆက္သြယ္ေရးဌာနက ႀကီးၾကပ္ျပဳျပင္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

၎က ဆက္လက္၍ “ျပည္တြင္းက အင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ကုန္းတြင္းဆက္ေၾကာင္း ျပင္ဆင္ေန တယ္။ စင္ကာပူက SEA ME WE-3 ေကဘယ္လ္ျပဳျပင္ေရးအဖြဲ႕ကေတာ့ မလာေသးဘူး။ ေစာင့္ၾကည့္ ေနတယ္။ ကုန္းတြင္းဆက္ေၾကာင္း ျပင္ဆင္စမ္းသပ္ၿပီးလို႔ မေကာင္းေသးဘူးဆိုမွ အဲဒီအဖြဲ႔ကေနလာၿပီး ေရေအာက္ဆက္ေၾကာင္းကို ထပ္မံစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္မွာပါ”ဟု ေျပာသည္။

အင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္း ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္္ အင္တာနက္လိုင္း ေႏွးေကြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး အင္တာနက္ အဓိကထား အသံုးျပဳေနသည့္ အိုင္တီကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း အခက္အခဲ မ်ားရွိေနသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ျပည္တြင္းတြင္ SEA ME WE-3 ေရေအာက္အင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္းကို အဓိကသံုးစြဲေနရၿပီး ယင္း ဆက္ေၾကာင္းကို အာရွႏွင့္ ဥေရာပရွိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၄ ႏိုင္ငံႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း စုစုေပါင္း ၆၄ ခုက ခ်ိတ္ ဆက္အသံုးျပဳေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ SEA ME WE-3 ေရေအာက္ေကဘယ္လ္ဆက္ေၾကာင္း အျပင္ ကုန္းတြင္းနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဆက္ေၾကာင္းႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တုဆက္ေၾကာင္းမ်ားကို သံုးစြဲေနသည္။

ထို႔ျပင္ SEA ME WE-3 အင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္း ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားပါက အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း SEA ME WE-5 အင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္းကို ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳ လုပ္ေနသည္။
Mizzima - News in Burmese