ဇနီးက ၀င္ေငြပုိေကာင္းလွ်င္ ခင္ပြန္းသည္ ကာမအားတုိးေဆးေသာက္ရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/25/2013 11:37:00 AMမိမိထက္၀င္ေငြပုိေကာင္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လက္ထပ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္
ကာမအားတုိးေဆး ဗုိင္ယာဂယာကုိ အျခားအမ်ိဳး သားမ်ားထက္ ပုိမုိေသာက္သုံးေလ့ရွိေၾကာင္း
ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ သုေတသနတစ္ခုက ဆုိသည္။

ဒိန္းမတ္ႏွင့္အေမရိကန္ႏုိင္ငံတုိ႔မွ သုေတသီမ်ားသည္ ဇနီးေမာင္ႏွံ ၂၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္၏ လစာ၀င္
ေငြမ်ားကုိ ေလ့လာခဲ့ရာ ဗုိင္ယာဂရာ ေဆးအပါအ၀င္ အျခားပန္းေသပန္းၫႈိးရွိသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္
လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ အခက္အခဲရွိသူမ်ား သုံးစြဲသည့္ ေဆးမ်ားသည္ ဇနီးျဖစ္သူက အဓိက၀င္ေငြ
ရွာသူ ျဖစ္ေနသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ အထူးေရပန္းစားေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

၀င္ေငြ ေကာင္းေသာ ဇနီးသည္မ်ားမွာလည္း အိပ္ေပ်ာ္ေစရန္ စုိးရိမ္ ပူပန္မႈကုိ သက္သာေစသည့္
ေဆးမ်ားကုိ ပုိမုိေသာက္သုံးရ ေၾကာင္း ဆရာ၀န္မ်ား၏ ေဆးမွတ္တမ္း မ်ားအရ သိရသည္။အမ်ိဳး
သားမ်ားသည္ သိမ္ငယ္စိတ္၀င္ျခင္းေၾကာင့္ လိင္မႈကိစၥတြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိလာ၍ ေဆးေသာက္
ရျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာမူ သိမ္ငယ္စိတ္၀င္ ေနေသာ ခင္ပြန္းသည္ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္
ေရး ၿပိဳကြဲရမည္ကုိ စုိးရိမ္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ဆုိသည္။

အင္၀ုိင္ေဒးလီး

သက္လႈိင္ဘာသာျပန္သည္။  ျမန္မာတုိင္း(မ္)