ပရိသတ္ဆႏၵမဲ တစ္သိန္းခဲြေက်ာ္ျဖင့္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ မိုးစက္၀ိုင္ မယ္စၾကာ၀ဠာသရဖူ ရယူႏုိင္ဖြယ္ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/25/2013 08:28:00 AMႏွစ္ေပါင္း ၅၀အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ကိုယ္စားျပဳ၍ မယ္စၾကာ၀ဠာၿပိဳင္ပြဲသို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္
ခြင့္ရရွိခဲ့ေသာ မိုးစက္၀ိုင္သည္ ၎ေမွ်ာ္လင့္ေသာ မယ္ စၾကာ၀ဠာသရဖူအား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေဆာင္ၾကဥ္းသြားႏိုင္
ဖြယ္ရွိေၾကာင္း International Business Times သင္းစာမွ အယ္ဒီတာဆိုနာလီဆင္းက ေဟာ ကိန္းထုတ္လိုက္သည္။

မိုးစက္၀ိုင္သည္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားအၾကားေထာက္ခံမႈ အမ်ားဆံုး ရရွိသူ ျဖစ္သည္သာ မက ပရိသတ္အားေပးမႈတြင္ ယခင္က ထိပ္ဆံုးတြင္ရွိခဲ့ေသာ ဖိလစ္ပိုင္မယ္ ေအရီလာအရီဒါအား
ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ သည္။

မိုးစက္၀ိုင္သည္ ၿပိဳင္ပြဲဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခု
ျဖစ္ေသာ Missoslogy.Com မွေကာက္ယူ ေသာ စစ္တမ္းအရ ပရိသတ္ဆႏၵမဲ ၁၆၈, ၆၇၁ မဲရရွိကာ ထိပ္ဆံုးမွဦးေဆာင္လ်က္
ရွိသည္။

မိုးစက္၀ိုင္သည္ ကယ္လီဖိုးနီးယား လူသယ္ရန္တကၠသိုလ္မွ စီးပြားေရးမဟာဘြဲ႕ျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးခဲ့သူ ျဖစ္၍ ေပါင္းသင္း
ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာေကာင္းမြန္သည့္ အား သာခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း ေအရီလာ အရီဒါဆိုလွ်င္ ေပါင္းသင္း
ဆက္ဆံမႈ အရည္အေသြးနည္းပါးသည္ကို ၎ကိုယ္တိုင္၀န္
ခံဖူးေၾကာင္း မိုးစက္၀ိုင္၏ အေကာင္းမြန္ဆံုး အားသာခ်က္မွာ စကားေျပာကၽြမ္းက်င္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအရည္အေသြးေၾကာင့္
၂၀၁၃ Miss Universe ၿပိဳင္ပြဲ၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေမးခြန္းေမး
ျမန္းမႈတြင္ အျခားၿပိဳင္ပြဲ၀င္တို႔အား ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း
အယ္ဒီတာ ဆိုနာလီဆင္းက သံုးသပ္သည္။

ယင္းအျပင္ မိုးစက္၀ိုင္သည္ လွပေသာအသားအရည္ ရွိေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားအၾကား က်န္းမာေရးအ ေကာင္းဆံုး အသားအရည္၊
healthiest skin ကို ပိုင္ဆုိင္ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌လည္း Miss
Healthy Skin ဆု ရရွိထားသူျဖစ္ရာ ယင္းအခ်က္ကလည္း
အားသာခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုနာလီဆင္းက ထပ္မံ
သံုးသပ္သည္။

People power