ဦးေႏွာက္မ်ားအတြက္ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/25/2013 09:20:00 AM


မစၥယန္က်ိကို မိတ္ေဆြမ်ားက “ပိုက္ဆံစုထား” ဟုေျပာေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ေလး ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သမီးကို ေက်ာင္းထားရသည့္ အခါတြင္လည္း စာအုပ္ဖိုး၊ က်ဴရွင္ဖိုးေတြသာမက သမီးကို ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းရရန္ လာဘ္ထိုးဖို႔ စုေဆာင္းရမည္ဟု ဆိုေသးသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ အစိုးရ ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းသို႔ ဝင္ခြင့္ရေရးမွာ ပိုက္ဆံစုထားမွ ျဖစ္မည္ဆိုသည့္ သတင္းေတြကိုလည္း ၾကားေနရသည္။
ယန္က်ိသည္ ဘဝကို ႐ုန္းကန္ၿပီး စီးပြားတက္လာရသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ စိတ္ဓာတ္လည္း အလြန္ ထက္ျမက္သူ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေဘးက ဝိုင္းေျပာေနသည့္ စကားမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး-
“သမီး… ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုတာ ႀကဳိးစားမွ ျဖစ္မယ္။ ႀကဳိးစားရင္ ေအာင္ျမင္ရမယ္” ဟု သမီးျဖစ္သူကို ေျပာၿပီး ႏွစ္သိမ့္ထားသည္။
သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ အလယ္တန္းေက်ာင္း ေကာင္းေကာင္းသို႔ ဝင္ခြင့္ကို သမီးျဖစ္သူ မရခဲ့ေပ။ ယန္က်ိက ေက်ာင္းအုပ္ထံဝင္ေတြ႕ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္သည္။ စိတ္ထဲတြင္ ခံျပင္းစြာျဖင့္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ရသူေတြကို လိုက္လံ စုံစမ္းၾကည့္သည္။ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပလူးသူမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ အလြန္း သင့္သူမ်ား၊ လက္ေဆာင္မ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ား၏ ပတ္သက္မႈမ်ားကို အံ့ၾသစြာ ေတြ႕လိုက္ရသည္။ တစ္ေယာက္ကမူ ေက်ာင္းအတြက္ဆိုကာ ဓာတ္ေလွကား လွဴသည္။ ထိုသူ၏ ကေလးသည္လည္း မၾကာမီေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ရသြားသည္။
တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္သစ္ သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးကို အေလးေပးၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ အျမစ္မျဖဳတ္ ႏိုင္ေသးသည့္ ေနရာေတြက မ်ားစြာရွိေသးသည္။ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ မူလတန္းကစၿပီး ေက်ာင္းလက္ခံေရး ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရေသးသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကေလးေက်ာင္းထားေရးမွာ အရွိတရားႏွစ္ခုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ “ပိုက္ဆံရွိ သလား” ၊ “အသိရွိသလား” ဆိုသည့္ အရွိတရားႏွစ္ခု ျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားအတြက္ အ႐ြယ္ ေရာက္လာသည့္ သားသမီးမ်ား ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္း ထားႏိုင္ေရးသည္ အလြန္စြန္႔စားရမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈႏွင့္အတူ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ားကိုလည္း ပညာေရးေလာကတြင္ ဆိုး႐ြားစြာ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းႏွင့္ပညာေရး ၿပိဳင္ဆိုင္အား ႀကီးမားသည့္ ဟိုင္တင္းျပည္နယ္ရွိ အလယ္အလတ္ တန္းစား မိဘတစ္ဦးျဖစ္သူ အသက္ ၄၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ မစၥယန္က်ိႏွင့္ သူမ၏ ခင္ပြန္းတို႔သည္ ေငြေၾကး အသင့္အတင့္ ခ်မ္းသာသည္ ဆိုေသာ္လည္း သူတို႔တြင္ ေက်ာင္း ေကာင္းေကာင္း ဝင္ခြင့္ရေရးအတြက္ အဆက္အသြယ္ မရွိ ျဖစ္ေနသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ အကသင္သည့္ ဆရာတစ္ေယာက္က ခ်ဥ္းကပ္လာသည္။ သူက ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ရေရး အတြက္ လူႀကီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ သိေၾကာင္း ပြဲစားလုပ္လာသည္။ သူက သမီးေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ရေရးအတြက္ သူလုပ္ေပးမည္ဟု ကတိေပးလာသည္။
ယန္က်ိသည္ ဆရာျဖစ္သူ၏ ခ်ဥ္းကပ္လာမႈကို လက္ခံလိုက္ရမည္ေလာဟု စိတ္ကူးလိုက္သည္။ လက္ခံလိုက္လွ်င္ သူတို႔ စုေဆာင္းထားသမွ် ပိုက္ဆံေတြ ေျပာင္သြားႏိုင္သည္။ ပိုက္ဆံ ဘယ္ေလာက္ေပးရမည္ကို ဆရာက မေျပာေသးေသာ္လည္း ေရွ႕ပိုင္းတြင္ ၾကားထားရသည့္ ေငြေၾကးပမာဏက ထိတ္လန္႔စရာ ေကာင္းေနသည္။ သူ႔အေနႏွင့္ ဘာဆက္လုပ္ရမည္ကို ေဝခြဲမရ ျဖစ္ေနသည္။
အေျခအေနက ႐ႈပ္ေထြးေနသည္။ သူမ်ားေတြ မိုးခါးေရ ေသာက္ေနသလို၊ ငါလိုက္မေသာက္လွ်င္ ဆိုသည့္ အေတြးမ်ိဳးလည္း သူ႔တြင္ ျဖစ္လာသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ႀကီး ျပႀကီးမ်ား၌ အေကာင္းဆုံး ေက်ာင္းမ်ားသည္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ေန သည္ကို သတိျပဳရေပလိမ့္မည္။
ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားက ကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ားကို ငွားၿပီး သင္ၾကသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ား သည္လည္း အထူးေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အျခားျပည္နယ္မ်ားက အလုပ္လာလုပ္ေနၾကေသာ ပ်ံက် လုပ္သားမ်ား၏ သားသမီးမ်ားကို လက္ခံေလ့မရွိေပ။ ထိပ္တန္းပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားသည္ အလြန္အံ့ၾသစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားၾကသည္။
ဥပမာ- ေဘဂ်င္းရွိ က်င္ရွန္း ေက်ာင္းကိုသြား ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ နကၡတ္တာရာ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ရန္ ေဒၚလာ ၃၂၆,၀၀၀ ေလာက္တန္သည့္ အေဝးၾကည့္ မွန္ေျပာင္းႀကီး တပ္ဆင္ထားေသာ တစ္ထပ္ အေဆာက္အအုံ၊ အမိုးအကာမ်ားကို အရွင္ ျဖဳတ္တတ္ လုပ္ႏိုင္သည့္ စာသင္ခန္းမ်ား၊ အခန္းတိုင္းတြင္ မ်က္ႏွာျပင္ျပား တီဗီႀကီးမ်ား၊ တန္ဖိုးႀကီးသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ စာသင္ခန္းမ်ား၊ အိုလံပစ္စံခ်ိန္အတိုင္း တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေရကူးကန္၊ ေခါင္မိုးမ်ားေပၚတြင္ စိမ္းစိမ္းစိုစို ဥယ်ာဥ္ပ်ံမ်ားႏွင့္ တန္ဆာဆင္ထားသည့္ ေက်ာင္းႀကီး ျဖစ္သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ထိုေက်ာင္း၌ အထက္တန္း အဆင့္ သင္ၾကားေပးရန္ ဆရာေတြ လိုအပ္ေနသည္။
ထိုေက်ာင္းႏွင့္ မိုင္အနည္းငယ္ ေဝးသည့္အရပ္တြင္ ပ်ံက်အလုပ္သမားမ်ား၏ သားသမီးမ်ားကို လက္ခံ သင္ၾကားေပးေနေသာ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ရွိသည္။ ထိုေက်ာင္းသို႔ သြားရသည့္လမ္းက ညစ္ပတ္ေနသည္။ ေက်ာင္းနံရံေတြကလည္း ယိုင္နဲ႔ၿပိဳလုလု ျဖစ္ေနသည္။ အတန္းတိုင္းတြင္လည္း ေက်ာင္းသားေတြက သာမန္ထက္ပိုသည္။ အိမ္သာကလည္း တစ္လုံးတည္း ရွိၿပီး နံရံက အေပါက္ေတြ ျဖစ္ေနသည္။
အထက္ပါ ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းကို ယွဥ္ၾကည့္ၿပီး မိဘဆိုလွ်င္ မည္သည့္ေက်ာင္း၌ ထားခ်င္မည္ကို ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္မိ သည္။ ယန္က်ိသမီးေလး အသက္ ၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ မာက်င္းရီကို လြန္ခဲ့ေသာ သုံးႏွစ္ေလာက္ ကတည္းက မိဘမ်ားသည္ ေက်ာင္းစာကိုသာ ဦးစားေပး သင္ေစခဲ့သည္။ ေန႔ေရာညပါ စာႏွင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေစသည္။ ေက်ာင္းပိတ္သည့္ရက္မ်ားတြင္လည္း ေစ်းႀကီးသည့္ က်ဴရွင္ကို တက္ခိုင္းေသးသည္။ အလယ္တန္း ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္း ဝင္ခြင့္ရေစရန္ သမီးျဖစ္သူကို ပညာေတြမည္မွ် ႀကဳိးစားခိုင္းသည္ ဆိုေစ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ ခဲ့ရသည္။
လက္ရွိေက်ာင္းတြင္လည္း ဂုဏ္တု ဂုဏ္ၿပိဳင္ရမႈေတြက မ်ားလွသည္။ ေက်ာင္းကိုလာသည့္ ကေလးမ်ား ထမင္းဘူးထဲတြင္ ထည့္ေပးလိုက္သည့္ ဟင္းကအစ ၿပိဳင္ၾကသည္။ ဆရာေတြကို ဆန္ေတြအၿပိဳင္ ေထာက္ပံ့ရသည္။ အျခားလက္ေဆာင္ေတြလည္း ေပးမွ မ်က္ႏွာသာ ရသည္။ ထို႔ျပင္ ဆရာေတြကို စတိုးဆိုင္ႀကီးမ်ားတြင္ ပစၥည္းဝယ္ခြင့္ ကတ္ေတြကိုလည္း အၿပိဳင္ ေပးၾကရေသးသည္။
“ဆရာေတြအတြက္ လက္ေဆာင္ကတ္ေတြကို ဆရာမ်ားေန႔ေတြမွာ အၿပိဳင္ေပးၾကတယ္” ဟု ေက်ာင္း ဆရာတစ္ေယာက္က ေျပာသည္။
ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို လက္ေဆာင္ေတြ ေပးေနရျခင္းမွာလည္း အေၾကာင္းရွိသည္။ မိမိတို႔သားသမီး မ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပးရန္၊ စာသင္ခန္းအတြင္း ေရွ႕ဆုံးအတန္း၌ ထိုင္ရရန္အတြက္ ေပးရျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
“အဲဒါကေတာ့ လူ႔သဘာဝပဲ။ ဆရာလည္း လူဆိုေတာ့ တပည့္ႏွစ္ေယာက္ယွဥ္ရင္ ဘယ္တပည့္ကို ေ႐ြးရမယ္ဆိုတာ လူသားပီပီဆုံးျဖတ္ဖို႔ လက္ေဆာင္ေလးေတာ့ လိုတာေပါ့။ သူလည္း ေလာကီသား ျဖစ္ေနေတာ့ မ်က္ႏွာႀကီးရာ ဟင္းဖတ္ပါတတ္မွပဲေလ” ဟု ေက်ာင္းသား မိဘတစ္ဦးက ရင္ဖြင့္သည္။ သူမသည္ သားျဖစ္သူအတြက္ ဆရာကို လက္ေဆာင္မ်ား ပုံမွန္ ပို႔ေပးေနရသူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ဆရာကို ေပးရသည္ဆိုျခင္းကိုေတာ့ ထုံးစံအတိုင္း ကြယ္ဝွက္ ေပးထားသည္။
ယန္က်ိလည္း သမီးအတြက္ ဆရာေတြကို ေဒၚလာ ၂၀၊ ေဒၚလာ ၃၀ တန္ လက္ေဆာင္ဝယ္ခြင့္ ကတ္ေလးေတြ ေပးဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားမိဘေတြက ေဒၚလာ ၂၀၀ တန္၊ ၃၀၀ တန္ လက္ေဆာင္ကတ္ေတြ ေပးေနသျဖင့္ မ်က္ႏွာငယ္ရေၾကာင္း ေျပာရွာသည္။ ေနာက္ပိုင္း လက္ေဆာင္ကတ္ ေပးျခင္းကို သူမအေနႏွင့္ မလုပ္ေတာ့ဟု ဆိုသည္။
“ဘာမွ မထူးပါဘူး။ ဆရာေတြကို ေပးမယ့္အစား သမီးကို က်ဴရွင္ သြားတက္ခိုင္းလိုက္တယ္” ဟု သူမက ဆိုသည္။
မိခင္ျဖစ္သူ၏ ေခါင္းမာေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ သမီးျဖစ္သူတြင္ ထိခိုက္မႈေတာ့ ရွိသည္။ သူမ၏သမီး ႏွစ္တန္းအေရာက္တြင္ ဆုမရေတာ့ေပ။ “သမီးက ကြၽန္မကိုေျပာတယ္။ ဆရာမက သူ ေနမေကာင္းတုန္းက ေဆးေတြ ေထာက္ပံ့တဲ့သူရဲ႕ သမီးကိုပဲ ဆုေပးတယ္တဲ့။ အေမက ဘာျဖစ္လို႔ ဆရာမကို ေဆးေတြ မေပးရတာလဲ” လို႔ ကြၽန္မကို လာေျပာတယ္။
ထိုေမးခြန္းသည္ ယန္က်ိကို စိတ္အေတာ္ေလး ထိခိုက္သြားေစခဲ့သည္။ မူလတန္းအဆင့္ ၿပီး၍ အလယ္တန္း ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းက ေအာင္လာမွ ေဘဂ်င္းရွိ အထက္တန္း ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းေတြက လက္ခံေလ့ ရွိသည္။ အထက္တန္း ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္း တက္ႏိုင္လွ်င္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲ ‘ေဂါင္ေကာင္း’ ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၾကရေပ လိမ့္ဦးမည္။
ေဂါင္ေကာင္းတြင္ အမွတ္ေကာင္းမွ တကၠသိုလ္ ေကာင္းေကာင္းတက္ခြင့္ရၿပီး အလုပ္ေကာင္းေကာင္း ရမည္။ ဝင္ေငြ လစာေကာင္းေကာင္း အလုပ္ရမည္၊ အိမ္ေကာင္းေကာင္း၊ မိန္းမေကာင္းေကာင္း ရမည္ဆိုျခင္းသည္ တ႐ုတ္တို႔၏ အိပ္မက္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလို ကြန္ျမဴနစ္တိုင္းျပည္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည္က အခမဲ့ပညာေရး ျဖစ္သည္။ ပညာေရး အတြက္ အကုန္အက်မွန္သမွ် ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ က်ခံမည္ဟုလည္း ဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားေတြအတြက္ သီးျခားဖြင့္ေပးထားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းလခ တစ္နင့္တပိုးႏွင့္ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္ေနၾကသည္။
ယေန႔ ေဘက်င္းရွိ အလယ္တန္းေက်ာင္းေကာင္း တစ္ေက်ာင္းသို႔ဝင္ခြင့္ လာဘ္ထိုးရန္အတြက္ ေပါက္ေစ်းမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၆,၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ ဂဏန္းေျခာက္လုံးခန္႔ ေပးေနရသည္ကိုလည္း မႀကံဳစဖူး ၾကားေနရသည္။
သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားခ်က္မ်ားအရ အလယ္တန္း ေက်ာင္းဝင္ခြင့္သည္ ကေလးမ်ား ေနထိုင္သည့္အရပ္ကို ဦးစားေပးရမည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဘဂ်င္းရွိ ေက်ာင္းထက္ဝက္ ခန္႔မွ်သာ ထိုစည္းကမ္း ဥပေဒကို လိုက္နာၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေနာက္ပိုင္း ေက်ာင္းဝင္ခြင့္တြင္ အခ်က္သုံးခ်က္ တိုးလာသည္။ ပညာေတာ္ရမည္၊ ပိုက္ဆံလည္း ရွိရမည္၊ ေဆြမ်ိဳးလည္း ေတာ္ရမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရထိပ္ပိုင္း အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ မည္သည့္ ေက်ာင္းတြင္မဆို ျငင္းပယ္ခြင့္မရွိေပ။
“တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ သိရင္ ေပးရတာနည္း လိမ့္မယ္” ဟု ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ ေခ်ာင္ယမ္းအရပ္ရွိ မိဘ တစ္ဦးက ဆိုသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခြဲတမ္း စနစ္ေတြ ရွိေနေသးသည္။ ဥပမာ- အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ခြဲတမ္းဆိုကာ ေနရာဖယ္ ေပးထားရမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကလည္း ေက်ာင္းမ်ားကို ေငြေၾကး အလြန္အမင္း ေထာက္ပံ့ၿပီး ခြဲတမ္းရေအာင္ ယူတတ္ၾကသည္။
ေက်ာင္းတက္ခြင့္မရွိေသာ နယ္ေက်ာ္ ေက်ာင္းလာတက္ခ်င္သူ မ်ားအတြက္ ေပါက္ေစ်းမွာ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ မွ ၄၀,၀၀၀ အတြင္းရွိသည္။ အစိုးရက မည္သို႔ တားျမစ္ခ်က္ေတြ ထုတ္သည္ဆိုေစ သူ႔နည္း သူ႔ဟန္ႏွင့္ ထြက္ေပါက္မ်ားကား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အထူးေတာ္ေသာေၾကာင့္ လက္ခံရသည္ ဆိုသည့္ ထြင္လုံးမ်ားသည္ သုံးႏွစ္သုံးမိုး ေသလုေအာင္ ႀကဳိးစား႐ုန္းကန္ခဲ့ရသည္ ယန္က်ိ သမီးေလးကို ေလွာင္ေျပာင္ေနလို ျဖစ္သည္။
ယန္က်ိက “ကြၽန္မမွာ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ မရွိေတာ့ပါဘူး” ဟု စားလက္စ ေခါက္ဆြဲကို ၿမိဳခ်လိုက္ၿပီး ေျပာလိုက္သည္။ ယန္က်ိသည္ အကနည္းျပဆရာကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀ ခန္႔ ပမာဏႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ယြမ္ေငြကို ေပးလိုက္ရသည္။ ထိုေငြပမာဏသည္ သူမ အေနႏွင့္ တစ္ႏွစ္လုံး ကုန္း႐ုန္းရွာေဖြမွ ေဒၚလာ ၂၀,၀၀၀ ခန္႔ ရသူတစ္ေယာက္အတြက္ အလြန္မ်ားသည့္ ပမာဏ ျဖစ္သည္။
“အဓိကကေတာ့ စနစ္ေပါ့ရွင္။ ဖိအားေတြ၊ လာဘ္ ေပးလာဘ္ယူ စနစ္ေတြရွိေနသမွ် တန္းတူ ညီမွ်ေတာ့ ျဖစ္မွာမဟုတ္ေသးပါဘူး။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ သမီးအတြက္ လုပ္ေပး လိုက္ရတာပဲဆိုၿပီး ေျဖသိမ့္ပါတယ္။ ဒါ သားသမီးအတြက္ အေကာင္းဆုံး လုပ္ေပးလိုက္တာပဲ ဆိုၿပီးေတာ့ ေက်နပ္လိုက္ပါတယ္” ဟု ယန္က်ိက ေျပာသည္။
အယ္ဒီတာတစ္ဦး
Ref: Brains.. and Bribes by William Wan; Washington Post
thevoicemyanmar