ေငြေၾကး ဆံုးရွံဳးေနသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုအား ရွင္သန္နိဳင္ေရး အစီအစဥ္ (Survival Plan) ျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း ၂

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/25/2013 08:50:00 AM
THA: TSJ Team

လုပ္ငန္း ရွင္သန္က်န္ေနနိဳင္ရန္ business survival plan ကို လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ေရတို၊ ေရလတ္၊ ေရရွည္ ေဆာင္ရြက္ရမဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။

Short term: တစ္လမွ ၆လအတြင္း

ေရတိုအတြက္ ဆိုရင္ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္ လုပ္ရမဲ့ အလုပ္ဟာ လုပ္ငန္းကို ၀င္ေငြ ထြက္ေငြ မွ်ေျခ အေျခအေနကို မေရာက္ေရာက္ေအာင္ သြားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၆လ အတြင္းမွာမွ Break Even အေျခအေန ေရာက္ေအာင္ မလုပ္နိဳင္ဘူး၊ မျဖစ္နိဳင္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းကို ပိတ္ပစ္ ေရာင္းပစ္လိုက္သင့္ပါတယ္။ ေယဘူယ် အားျဖင့္ေတာ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို (၆)လဆက္တိုက္ ေငြေၾကးအရ အ႐ံွဳးႀကီးပဲ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနတာကို ခြင့္မျပဳထားသင့္ပါဘူး။ ခၽြင္းခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ တကယ္လို႔သာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူတစ္ေယာက္ က အရင္းအႏွီးအသစ္ကို လုပ္ငန္းအတြက္ ေရရွည္ ျမွဳပ္ႏွံၿပီး ထည့္၀င္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျဖစ္နိဳင္ပါတယ္။

Medium term: ၆လမွ တစ္ႏွစ္ခြဲအတြင္း.

လုပ္ငန္းရွင္အေနနဲ႔ ၆လအတြင္းမွာ စရိတ္ေတြ ေလ်ာ့ခ်နိဳင္လို႔ ၀င္ေငြထြက္ေငြ မွ်တတဲ့ အေျခအေန ေရာက္ေအာင္ သြားနိဳင္ပါလိမ့္မယ္။ ေလွ်ာ့ခ်တဲ့ေနရာမွာလည္း အသံုးစရိတ္ေတြ ကုန္က်စရိတ္ေတြ ကို ေလွ်ာ့ခ်ရမဲ့အျပင္၊ မားကတ္တင္း ဗ်ဴဟာအသစ္ေတြကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဖာ္ေဆာင္သြားနိဳင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးရန္ရွိတဲ့ စရိတ္ေတြကို လုပ္ငန္းက ေျပလည္ေအာင္ ေပးနိဳင္ေနသမွ်၊ လုပ္ငန္းရွင္နဲ႔ အၾကံေပးအဖြဲ႔ကလည္း ဒီလုပ္ငန္းဟာ အနာဂတ္မွာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္လို႔ ခန္႔မွန္းထားခဲ့ရင္ေတာ့ အလတ္စား ဗ်ဴဟာေတြကို ခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ငန္းကို အသက္ဆက္ထားတာ အဓိပၺာယ္ရွိပါလိမ့္မယ္။

Long term: တစ္ႏွစ္ခြဲ အလြန္ကာလ.

လုပ္ငန္းရွင္ရဲ့ ႏွစ္ရွည္ အစီအစဥ္ကေတာ့ လုပ္ငန္းအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ ေပးစြမ္းနိဳင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ပဲျဖစ္ကို ျဖစ္ရပါမယ္။ လုပ္ငန္းမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ စိတ္အားထက္သန္ၿပီး ႏွစ္ျမွဳပ္ထားပါေစ၊ အနာဂတ္မွာ ဘယ္ေလာက္ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္မွဳရွိပါေစ၊ ပိုက္ဆံရွာေဖြနိဳင္ျခင္း မရွိတဲ့၊ ေငြေၾကးအရ အ႐ံွဳးခ်ည္းသာ အျမဲျပေနခဲ့မဲ့ လုပ္ငန္းအတြက္ ႏွစ္ရွည္ အနာဂတ္ဟာ မရွိသင့္ပါဘူး။

အသံုးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းနဲ႔ ၀င္ေငြတိုးေအာင္ ထိိန္းၿပီး ထားနိဳင္႐ုံဟာ လုပ္ငန္းတစ္ခု အတြက္ အခိုက္အတန္႔ ခဏတာပဲ အသက္ဆက္ရွင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိဳင္ပါလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီကေနၿပီး ပိုမို္ခိုင္မာတဲ့ ၀င္ေငြေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ေတြကို ဆက္လက္ တည္ေဆာက္သြားဖို႔ လမ္းစရပါလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီအတြက္လည္း လုပ္ငန္းရွင္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတို္းတက္စရာ ေဆာင္ရြက္မွဳေတြကို ဆက္တိုက္ တစီတတန္းႀကီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားရပါဦးမယ္။

စကားခ်ပ္။ ။ နည္းပညာ စာေပေလာကသည္လည္း ရပ္တည္ဖို႔ အလြန္ခက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေရွးအဆက္ဆက္က ယေန႔ထိတိုင္ ႏွဳတ္ထြက္သြားၾကသည့္ လုပ္ငန္းတူ Player မ်ား တစ္ဦးထပ္ မနဲ ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ သတိခ်ပ္ၾကမိနိဳင္ရန္ Self Remind လုပ္သည့္အေနျဖင့္ ေရးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Ref: Saving a Money-Losing Business With a Business Survival Plan by Laurence, J.D.
TechSpace Journal