ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲမွာ မႀကာမီ မုန္တို္င္းထပ္ျဖစ္ဖို႔ ၁၅% အထိ ေသခ်ာမႈ ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/18/2013 01:09:00 PM18-11-2013
9:06 am

(၁) ႀကည္႕ရင္း ..ႀကည္႕ရင္း… အဓိပၸါယ္ေပၚလြင္…
သြားျပီ။ ကြ်န္ေတာ္လည္း မတတ္ႏိႈင္ေတာ့ဘူး ထင္တယ္။ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပို္ုင္းထဲမွာ ေနာက္ထပ ္မုန္တို္င္းတစ္လံုးျဖစ္ဦးေတာ့မယ္။ ဒီတစ္ခါျဖစ္ရင္ေတာ့ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း
စတုတၳေျမာက ္မုန္တို္င္း ျဖစ္လာပါေတာ့မယ္။

ခက္တာတစ္ခုဘဲရွိပါတယ္။ အျခားမုန္တို္င္းခန္မွန္းေရးဌာနေတြကေတာ့ ဘယ္သူကမွ် မေႀကျငာႀကေသးပါဘူး။ ဒီေတာ့ မႀကာမီျဖစ္လာေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အဆင့္ဘ ဲဆိုႀကပါစို။့

(၂) EUROMET, KALPANA-1, MTSAT စတဲ့ ကမၻာအရပ္ရပ္က လႊတ္တင္ထားႀကတဲ့ မိုးေလ၀သျဂိဳဟ္တုေတြက (၁၈-၁၁-၂၀၁၃) ရက္ နံနက္ပိုင္းမွာ ေနာက္ဆံုး ရိုက္ယူေပး ထားခဲ့တဲ့ တိမ္ပံုေတြ အားလံုးဟာ အေျခအေနအေျဖတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ ေပးေနႀကပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲမွာ မႀကာမီ မုန္တို္င္းတစ္လံုး ျဖစ္ေတာ့မယ္ ဆိုတာပါဘဲ။

ေဒါက္တာထြန္းလြင္