ဒီခ်ဳပ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ လုထုဆႏၵရယူပြဲ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/18/2013 10:59:00 AM





ဒီခ်ဳပ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လုထုဆႏၵရယူပြဲ ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပ
ေနျပည္ေတာ္-နိ၀င္ဘာ၁၈
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လုထုဆႏၵရယူပြဲ အခမ္းအနားကို နံနက္ ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ္က ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္သည္။ အခမ္းအနားကို အစီအစဥ္ ၉ ရပ္ျဖင့္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္သိရသည္။
အခမ္းအနားတြင အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ပါတ္သက္ေသာေၾကညာခ်က္ကို ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္မွ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေပၚေပါက္လာပံုကို ရွင္းလင္းေဟာေျပာသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာလ်က္ရွိသည္။
ဓါတ္ပံု-National League for Democracy
Popular Myanmar News Journal