လာမည့္ႏွစ္ ရန္ပုံေငြ စီမံခ်က္အတြက္ ယူ႐ိုသိန္း ၁၈၀ EU လ်ာထား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/18/2013 03:19:00 PM


ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၇

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္နက္ကိုင္ႏွင့္ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားႏွင့္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လုံးအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ ရန္ပုံေငြ ယူ႐ိုသိန္း ၁၈၀ ထိ လ်ာထားေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး ဌာနက တရားဝင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အဆိုပါ ရန္ပုံေငြမ်ားကို တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု ေဒသမ်ားအတြက္ သုံးစြဲသြားမည့္အျပင္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း နယ္စပ္ ေဒသမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားအတြက္ အဓိက ကူညီသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနထံမွ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ အေျခခံ က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အစားအစာႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူ အခ်င္းခ်င္း ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ရန္ ကာကြယ္ေပးျခင္း တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လ်ာထားေၾကာင္း အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အလားတူ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တို႔တြင္လည္း က်န္းမာေရး၊ အစားအစာအတြက္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ ကေလးသူငယ္၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား အတြက္ မိုင္းပညာေပး လႈပ္ရွားမႈ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း တို႔တြင္ ကူညီသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိေသာ ရန္ပုံေငြ စာရင္းသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၆၅ သိန္းနီးပါး ရွိၿပီး အလွဴရွင္ႏိုင္ငံႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ EU၊ ဂ်ာမနီ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဂ်ပန္၊ ၿဗိတိန္၊ AUSAID၊ USAID၊ တာကီ၊ ဆြီဒင္၊ ဒိန္းမတ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ (CERF) တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား အတြက္လည္း EU၊ ဆြီဒင္၊ နယ္သာလန္၊ ယူေကႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတို႔က ထိုင္းအစိုးရက တစ္ဆင့္ ကူညီ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။
The Voice Weekly