လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ျမင့္တက္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းစားေသာက္ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ၿပီး ကုန္ေခ်ာေစ်းမ်ား တက္သြားႏိုင္ဟု စားေသာက္ကုန္ အသင္းဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/03/2013 09:20:00 AM

စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အစည္းအေ၀းပြဲကို ေတြ႕ရစဥ္
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ျမင့္တက္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းစားေသာက္ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ၿပီး ကုန္ေခ်ာေစ်းမ်ား တက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ  စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ စံုညီအစည္းအေ၀းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ ဓာတ္အားခမ်ားကို (စက္မႈ၊ စီးပြားေရး၊ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း၊ ယာယီ) တစ္ယူနစ္မွ ၅၀၀၀ ယူနစ္အထိ သံုးသူမ်ား ၁၀၀ က်ပ္၊ ၅၀၀၁ ယူနစ္ႏွင့္အထက္ သံုးသူမ်ားမွာ ၁၅၀ က်ပ္အထိ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ လိုက္ျခင္းအေပၚ ၎ကသံုးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
"ကုန္ထုတ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီတာခ တစ္ယူနစ္ကို ၁၅၀ တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္လိုက္တာက ေစ်းကြက္အတြင္း ျပန္လည္ေရာင္းခ်မယ့္ ကုန္ေခ်ာေစ်းကို တစ္ဆင့္ျမင့္တက္ သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ မီတာခက တက္လိုက္ၿပီး တစ္လ၊ ႏွစ္လေလာက္ပဲ မီးရမယ္။ ေနာက္ေတာ့ မီးျပန္မမွန္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္" ဟု ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက ဆိုသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ မီတာခႏွင့္ အေထြေထြ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၅ တြင္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အရ ၀င္ေရာက္လာမည့္ အျခားႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာအေသးစား၊ အလတ္စား စားေသာက္ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းတြင္ အားနည္းလ်က္ရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။
Eleven Media Group