ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အႀကီးတန္း အရာရွိမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္စြမ္းရည္ သင္တန္း ၿဗိတိန္ေပးမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/03/2013 05:28:00 PM


ရန္ကုန္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂

ဘက္စုံလႊမ္းၿခံဳ ပညာေရး ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္ (CESR) တြင္ ပါဝင္ေသာ က႑တစ္ခုျဖစ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးအတြက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရွိ လန္ဒန္တကၠသိုလ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ အပါအဝင္ Leadership Foundation (ၿဗိတိန္) တို႔၏ ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အႀကီးတန္း အရာရွိမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္စြမ္းရည္ သင္တန္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္း ဒါ႐ိုက္တာ Mr.David J.Lock က ေျပာၾကားသည္။
“ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ တိုးျမႇင့္ေပးတာဟာ ၿဗိတိန္နဲ႔ ျမန္မာ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးက႑ ပူးေပါင္းေရးအတြက္ ပထမဆုံးအဆင့္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ားကို စြမ္းရည္ ျမႇင့္ၿပီးေနာက္ တကၠသိုလ္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ဆရာမ်ားကို သင္တန္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ပညာေရး အေၾကာင္းကိုလည္း ဖလွယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Mr.David J.Lock က ရွင္းျပသည္။
“တျခားတကၠသိုလ္ အသိုင္းအဝိုင္းက ဘယ္လိုလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ Action ကို မသိၾကဘူး” ဟု သမဝါယမ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္းထြန္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးသည္ အခက္အခဲတစ္ခု ျဖစ္ေနၿပီး ဘက္စုံလႊမ္းၿခံဳ ပညာေရး ေလ့လာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု ျပဳလုပ္ၿပီး ပထမအဆင့္ မူၾကမ္းကို တင္ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိသွ် ေကာင္စီပညာေရးဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး မစၥစူးဇန္န္နားဂါလ္ဗန္ထံက သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႔ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး ပူးေပါင္းေရးအတြက္ စြမ္းရည္ျမႇင့္ သင္တန္းေပးျခင္းသည္ ပထမအဆင့္ျဖစ္ၿပီး စတင္မည့္ အခ်ိန္ကာလကို ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Mr. David J.Lock က ေျပာၾကားသည္။

The Voice Weekly