အေမရိကား တြင္ ေနထိုင္ ေသာ ကို ၀င္းမင္းထြတ္ သည္ မ သီတာျမင့္ ကိုသတ္မွႈ ႏွင့္ ဖမ္းဆီးထား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/19/2013 09:38:00 AMBethlehem, PA တြင္ ေနထိုင္ ေသာ ကို ၀င္းမင္းထြတ္ အသက္ ၃၇ ႏွစ္ ဟာ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္သူ မ သီတာျမင့္ အသက္ ၃၇ ႏွစ္ ကို ကေလး သံုး ဦး ေရွ ့မွာ ေသနပ္ျဖင့္ ယင္းတို ့အိမ္ေရွ့ တြင္ျပစ္ သတ္လိုက္ ပါသည္။

အမ်ိဳး သမီးကို သတ္အၿပီး တြင္ ကို ၀င္းမင္းထြတ္ သည္ သူ၏ သံုး ႏွစ္ သမီး ငယ္ကို ကားေပၚ ေခၚထြက္ သြားခဲ ့သည္။ သို ့ေသာ္လည္း ရဲတပ္ ဖြဲ့ဟာ ကို ၀င္းမင္းထြတ္ ႏွင့္ သမီး ငယ္ကို Allentown ၿမိဳ ့မွ 7-11 ဆိုင္မွာ ဖမ္းဆီး ရမိသည္။ သမီးငယ္ မွာဘာ ဒဏ္ရာမွ မေတြ့ ရွိပါ။

ကို ၀င္းမင္းထြတ္ ကုိ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္သူက ညင္းပန္း ႏွိပ္စက္ မွႈႏွင့္ တိုင္ၾကား ထားသျဖင့္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန့ ကထဲက အိမ္ျပန္ ေနထိုင္ခြင့္ မရွိ ခဲ့ပါဘူး ဟုသိရွိ ရပါသည္။ ရပ္ကြက္ ထဲမွ အိမ္နီး နားခ်င္း မ်ားဟာ မယံုၾကည္ ႏိုင္ဖြယ္ ျဖစ္ေန က်ပါ တယ္။ သတင္း ဌာနမွ ေမးရာတြင္ အိမ္နီးခ်င္း ေတြကေတာ့ ကို ၀င္းမင္းထြတ္ ၏ ေကာင္းေၾကာင္း မ်ားသာ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ကို ၀င္းမင္းထြတ္ ဟာ တရား၀င္ ေသနတ္ ၀ယ္ထား တာ ဟုတ္သည္ မဟုတ္ သည္ကို မေသခ်ာ ေသးပါဘူး လို ့လဲ သတင္း ဌာနက ေျပာၾကား သြားခဲ ့ပါသည္။ ကေလးေတြ ဟာ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ ၁၀ ႏွစ္ ႏွင့္ ၃ ႏွစ္ ေတြျဖစ္ က်ၿပီး လက္ရွိ ကာလ မွာေတာ့ အစိုးရ ကထမ္းသိမ္း ထားပါသည္။ ကို ၀င္းမင္းထြတ္ ဟာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆး ေနပါတယ္ လို ့လဲ ရဲဌာနက ေျပာၾကား သြားပါသည္။

PA သတင္းဌာန
ျမ၀တီ