ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေရဓာတ္ဘယ္ေလာက္ ပါဝင္သလဲ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/19/2013 06:30:00 AM

(၁) ဦးေနွာက္တြင္ ေရဓာတ္ ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ပါသည္။
(၂) ေသြးတြင္ ေရဓာတ္ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ပါသည္။
(၃) ၾကြက္သားတြင္ ေရဓာတ္ ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ ပါသည္။
(၄) ေက်ာက္ကပ္ ေရဓာတ္ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ပါသည္။
(၅) အသည္းတြင္ ေရဓာတ္ ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ပါသည္။
(၆) အရိုးတြင္ ေရဓာတ္ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ပါသည္။
(၇) အေရျပားတြင္ ေရဓာတ္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ပါသည္။
(၈) ဆက္ႏြယ္ေနေသာ တက္ရႈးမ်ားတြင္ ေရဓာတ္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈ

ေက်ာ္လင္းနိုင္ (Yoyarlay)