ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တာ၀န္ယူတတ္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/19/2013 11:32:00 AM


ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

အာဆီယံ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ ၄၀ ျပည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္က သြားေရာက္ခဲ့ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ခရီးစဥ္အတြင္း စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑ အကူအညီေပးေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ယန္း ၆၃ ဘီလ်ံ ေခ်းေငြခ်ေပးမည့္ ကတိက၀တ္လည္း ရရွိခဲ့သည္။ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အကူအညီမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ျခံဳငံု၍ သံုးသပ္ရပါမူ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္သည္ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးတစ္စံုတစ္ရာ ရရွိလာႏုိင္မည့္ ခရီးစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလို ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲအားယူေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအဖို႔ တာ၀န္ယူတတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏုိင္ေရးမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ေ၀းကြာခဲ့ရၿပီး အထီးက်န္ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ ကင္းမဲ့ေနသည့္အခ်ိန္၊ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ခံေနရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ထိုအေျခအေနမ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူသြားသည့္ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕၏ အျမတ္ထုတ္မႈကို ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ခါးသီးစြာ ခံစားခဲ့ရသည္။ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ႏုိင္ငံႀကီးမပီသသည့္ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတမ်ားစြာ ကုန္ခန္းသြားခဲ့ရသလို ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀မ်ားမွာလည္း နိမ့္က်ၿပီးရင္း နိမ့္က်သြားခဲ့ရသည္။

ဂ်ပန္သည္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ စက္မႈအဖြံ႕ၿဖိဳးဆံုး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ တတိယေျမာက္ စီးပြားေရး အင္အားအႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္လည္း အာရွႏိုင္ငံ အမ်ားအျပား အထူးသျဖင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအား အကူအညီမ်ား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုအကူအညီမ်ားကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ခံရရွိခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ထိုသို႔ ဂ်ပန္၏ အကူအညီမ်ား ရပ္ဆိုင္းေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္ ဂ်ပန္၏ နည္းပညာအကူအညီ၊ ေငြေၾကးအကူအညီျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အကူအညီေပးအပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အကူအညီေပးသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ၎ႏိုင္ငံ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အကူအညီေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ေခ်းေငြမ်ားကို တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္၀ယ္ယူရာတြင္ အသံုးျပဳရျခင္း၊ အတိုးေငြႏႈန္းမွာလည္း ၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္မားျခင္းတို႔အျပင္ အျခားႏိုင္ငံေရး အေႏွာင္အဖြဲ႕မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို အကူအညီေပးသည္ ဆိုရာတြင္ ၎ကိုယ္တိုင္ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အေမရိကန္မွ အကူအညီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ နည္းပါးလွပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ နည္းပညာျမင့္မားၿပီး တာ၀န္ယူတတ္ေသာ၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ၊ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အတိုးႏႈန္းနည္းပါးေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လာျခင္းေကာင္းေသာ အကူအညီမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုလို ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား တစ္ခုတည္းမၾကည့္ဘဲ ႏုိင္ငံႀကီးပီသစြာ တာ၀န္ယူတတ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကိုသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မိတ္ေဆြအျဖစ္ ပိုမိုလိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ယူဆေရးသားအပ္ပါသည္။

eleven media group