အားလံုး သိရေအာင္ ဗဟုသုတေလး ( အဂၤလိပ္ အေခၚအေဝၚမ်ား)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/19/2013 06:45:00 AM


Wednesday, December 18, 2013

1.Extra-rice ထမင္းလိုက္ပြဲ

2.fermented soya-bean ပဲပုတ္

3.fish-paste ငါးပိရည္ခ်ိဳ

4.frog-leg ဖားသား

5.fish-sauce ငံျပာရည္

6.fried beancake တုိ႕ဟူးေၾကာ္

7.fried stuffed pastry စမူဆာ

8.fried cat-fish ငါးခူေၾကာ္ႏွပ္

9.fish-ball ငါးဆုပ္လံုး

10.fried with cabbage&shrimp ပုဇြန္မုန္႕ညွင္းေၾကာ္

11.fried duck webs ဘဲေျခေထာက္ေၾကာ္

12.fragrant& crispy duck ဘဲၾကြပ္ေၾကာ္

13.fried prawn with peas ပုဇြန္ပဲသီးေၾကာ္

14.fries pan-roles ေကာ္ျပန္႕လိပ္ေၾကာ္

15.fritters အေၾကာ္စံု

16.fritter-gourd ဘူးသီးေၾကာ္

17.fried bamboo မွ်စ္ေၾကာ္

18.fried sour leaf ခ်ဥ္ေပါ္င္ေၾကာ္

19.fried chicken noodle ၾကက္ေခါက္ဆြဲေၾကာ္

20.fried vermicelli ၾကာဇံေၾကာ္

21.fried cauliflower ပန္းပြင့္ေၾကာ္

22.fried beans ပဲသီးေၾကာ္

23.fried bean sprout ပဲေပါက္ေၾကာ္

24.fried bait fish ငါးသလဲထိုးေၾကာ္

25.fried bitter gourd ၾကက္ဟင္းခါးသီးေၾကာ္

26.fried small freshwater catfish ငါးက်ဥ္းေၾကာ္ႏွပ္

27.fried hamilton crap ငါးၾကင္းေၾကာ္ႏွပ္

28.fried mullet ငါးသလဲထိုးေၾကာ္

29.fried gravy fish ငါးေၾကာ္ခ်က္

30.fried cutlet ငါးကတ္တလိတ္ေၾကာ္

31.fried sharkfin with eggs ငါးမန္းေတာင္ဥေၾကာ္

32.fried fish rolls ငါးလိပ္ေၾကာ္

33.fried hot-chicken pork assorted ၾကက္၊၀က္အစံုအစပ္ေၾကာ္

34.fried squid with kilan mustard ျပည္ၾကီးငါးကိုက္လံ

35.globe-fish ငါးပူတင္း

36.gravy ဟင္းအႏွစ္။ဟင္းရည္

37.ginger ဂ်င္း

38.garlic ၾကက္သြန္ျဖဳ

39.gelatine ေက်ာက္ေက်ာ

40.groundnut brittle ေျမပဲယို

41.groundnut role ေျမပဲလိပ္

42.glutinous rice dough packed in leave မုန္႕ဖက္ထုတ္

42.ham ၀က္ေပါင္ေခ်ာက္

43.hot ပူစပ္ေသာ

44.honey ပ်ားရည္

45.hot& sour eel ငါးရွဥ့္ခ်ဥ္စပ္

46.hot &sour fish ငါးခ်ဥ္စပ္

47.hot& dry eel ငါးရွဥ္႔ေျခာက္စပ္

48.jaggery ထန္းလ်က္ခဲ

49.jam ယိုမ်ား(အရည္မပါ)

50.kaduk jam ကဒြတ္ဂ်မ္း

Love BUDS