၂၀၁၄ တြင္က်င္းပမည့္ အာဆီယံ ဆန္းမစ္အတြက္ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴက ကား ၉၅ စီး ကူညီမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/19/2013 11:24:00 AM


၂၀၁၄ခု ႏွစ္ ေမႏွင့္ နိုဝင္ဘာလ မ်ားတြင္ က်င္းပမည့္ ASEAN Summit  အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ လာမည့္ နိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား အဆင္ေျပစြာအ သုံးျပဳနိုင္ရန္ အဆင့္ျမင့္ BMW ကား၉၅ စီး ကို ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ ဟု Prestige Auto Mobiles မွ အုပ္ခ်ဳပ္မွုဒါရိုက္တာ ဦးခ်မ္းျမက ေျပာသည္။

BMW Asia   ႏွင့္ BMW ကားမ်ားကို ျမန္မာျပည္တစ္ဦး တည္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တင္ သြင္းျဖန႔္ခ်ိခြင့္ရထားေသာ Prestige Auto Mobiles အေနျဖင့္  BMW 7 Series, the BMW 5 Series Executive Sedan   ႏွင့္  The Premium BMW X5 Sports Activity Vehicle  တို႔အား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၉၅စီးအထိ ပံ့ပိုး ကူညီမည္ျဖစ္သည္။ ''ျပည္တြင္းကုမၸဏီတစ္ခု အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးေဖာ္ေဆာင္မွုတြင္ တတ္ စြမ္းသမၽွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိ ပါေၾကာင္း၊ သို႔ပါ၍ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ Sea Games အား ကစားသမားမ်ားအတြက္  Scania Bus မ်ားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏မိတ္ ေဆြကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Octagon International Services  မွ ပံ့ပိုး ကူညီမွုျပဳခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ေသာ ပထမဆုံး အႀကိမ္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ASEAN ဥကၠ႒အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပေသာ ASEAN Summit   အတြက္ တြဲဖက္ပါဝင္၍ ပံ့ပိုး ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိသည္မွာ အလြန္ ပင္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း Prestige Auto Mobiles  ကုမၸဏီ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွုဒါရိုက္ တာ ဦးခ်မ္းျမက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ဆက္လက္၍ ဦးခ်မ္းျမက ''ကၽြန္ေတာ္တို႔၏  CSR Activity   တစ္ခုအျဖစ္ ဤသို႔ေသာ အဓိကက်သည့္ နိုင္ငံတကာ အ ခမ္းအနားႀကီးတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံအတြက္  Joint Sponsor  အေန ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိသည္မွာ ဝမ္းသာ ဖြယ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္သူ မ်ားအား အေကာင္းဆုံးေသာအ ရည္အေသြးျမင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္  Summit အစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္ ေစရန္ႏွင့္ နိုင္ငံ့ဂုဏ္ကို ျမႇင့္တင္ နိုင္ေစရန္ ပါဝင္ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ လိုပါေၾကာင္း ထပ္မံေျပာသည္။

''BMW ရဲ့ ထူးျခားျပည့္စုံ ေသာခံစားမွုအေတြ႕အၾကဳံကို နိုင္ငံ့ အႀကီးအကဲ ေခါင္းေဆာင္မ်ား နဲ႔ ဝန္ႀကီးမ်ားထံသို႔ ပို႔ေဆာင္နိုင္ ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ အ စြမ္းကုန္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိလိုရာ ခရီးလမ္း ပန္းတိုင္သို႔ အေကာင္း မြန္ဆုံးေသာ အေနအထားျဖင့္ ေဘးကင္းျမန္ဆန္စြာ အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးနိုင္မည္ ျဖစ္သည္ မွာ ေသခ်ာပါေၾကာင္း'' ဦးခ်မ္းၿမ က ထပ္မံေျပာသည္။

''ASEAN Summit သုံး ႏွစ္ဆက္တိုက္ ပံ့ပိုးကူညီခြင့္ရရွိ သည့္အတြက္ အလြန္ပင္ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ အဆင့္ ျမင့္ေမာ္ေတာ္ကား  Brand အေန ျဖင့္ ၎၏ အထင္ကရျပယုဂ္အ ျဖစ္ထူးျခားေကာင္းမြန္ၿပီး အဆင့္ အတန္းျမင့္ မားေစရန္ ႏွင့္ ေခတ္ မီဆန္းသစ္ေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖစ္ ေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္  BMW Limousine  တိုင္းတြင္ ခံ စားေတြ႕ျမင္နိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ BMW သည္ ယခုကဲ့သို႔ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိ၊ ထင္ရွား အေရးပါေသာASEAN Summit   ႏွင့္ သင့္ေတာ္လိုက္ဖက္မွုရွိလွပါ ေၾကာင္း'' BMW Group Asia  ၏အုပ္ခ်ဳပ္မွုဒါရိုက္တာ  Mr. Neil Fiorentinos  က မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာ သည္။

Yangon Media Group